Ljeto mogućnosti za MSP-ove

Dugo očekivati pozivi za MSP-ove su otvoreni ili u najavi za vrlo skoro otvaranje i svakako je idealno vrijeme za mikro, malo i srednje poduzetništvo kako bi iskoristili široku lepezu mogućnosti sufinanciranja iz EU fondova.

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Prvi i već otvoreni poziv je „Inovacijski vaučeri za   MSP-ove“ koji doprinosi suradnji mikro, malih i srednjih poduzetnika sa znanstveno-istraživačkim organizacijama. Cilj poziva je pružanje podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja. Po projektu je moguće sufinanciranje između 10.000,00 i 75.000,00 kn, a vaučer se izdaje za jednu o četiri moguće aktivnosti koje su:

 • Testiranje proizvoda, usluga ili procesa
 • Ispitivanje proizvoda, usluga ili procesa
 • Demonstracija aktivnosti
 • Stručna i tehnička znanja u svrhu razvoja proizvoda, usluga i procesa

Prihvatljivi troškovi su vezani uz aktivnosti i uključuju: testiranja, ispitivanja, demonstracijske aktivnosti te pružanja stručnih tehničkih znanja. Intenzitet potpore ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem je prijavitelj:

 • I i II. skupina do 85%
 • III i IV. skupina do 75%[1]

 

Prijavitelji mogu podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, ali ne istovremeno. Završetkom postupa dodjele jednog vaučer ili isključenjem projektnog prijedloga, moguće je prijaviti sljedeći. Maksimalno je moguće dobiti 5 vaučera. Poziv je trajno otvoren do 29.06.2020.

WWW VAUČERI ZA MSP-ove

Trenutno je u na e-savjetovanju i u najavi još jedan poziv u obliku vaučera za MSP-ove unutar kojeg je prihvatljiva aktivnost izrade i/ili unaprjeđenja jedne ili više domena uključujući poslovne web stranice, e-commerce i m-commerce. Pružatelji usluga unutar ovog poziva su pravne i fizičke osobe koje su u po NKD-u u sektoru J (informacije i komunikacije). Cilj ovog poziva je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu. Kategorije prihvatljivih troškova su:

 • Izrada poslovnih web stranica
 • Unaprjeđenje poslovnih web stranica
 • Izrada i/ili unaprjeđenje web shopa s implementacijom online metode plaćanja
 • Usluga optimizacije domena
 • Izrada aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu

Iznos potpore po projektu je između 15.000,00 i 100.000,00 kn, dok intenzitet kao i u prethodnom pozivu ovisi o sjedištu prijavitelja po indeksu razvijenosti[2]:

 • I. skupina – do 85%
 • II. skupina – do 80%
 • III. skupina – do 75%
 • IV. skupina – do 70%

Provedba projekata unutar ovog poziva ne smije trajati duže od 12 mjeseci od dana dodjele vaučera, te ne smije započeti prije dodjele. Moguće je podnijeti samo jedan projektni prijedloga, te se mora osigurati održivost projekta tri godine nakon završetka.

Inovacije novoosnovnih MSP-ova – II faza

Jedan od dugoočekivanih poziva je druga faza „Inovacija novoosnovnih MSP-ova“ koji je u najavi bio 2017. godine i sada mu je otvoreno e-savjetovanje, što daje uputiti da se uskoro može očekivati njegovo otvaranje. Novoosnovani MSPovi su svi oni ne stariji od 36 mjeseci od dana predaje projektne prijave. Iznos potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu je između 150.000,00 i 1.500.000,00 kn, dok je intenzitet do 85%. Cilj ovog poziva je razvoj novoosnovanih MSP-ova i uspješno lansiranje njihovih, na tržištu, novih inovacija proizvoda i usluga s potencijalnom rasta i izvoza s naglaskom na komercijalizaciju.

Aktivnosti prihvatljive u ovom pozivu su:

 • Prilagodba razvijenog proizvoda/usluga zahtjevima tržišta – sadržava skup funkcionalnosti za koji je iskazan inicijalni interes tržišta i/ili prve kupce, uključujući inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta
 • Priprema lansiranja proizvoda/usluge – npr. marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana, istraživanje i testiranje tržišta za inovacije, verifikacija analize tržišta, priprema za sljedeći ciklus investiranja i sl.

Trajanje projekta ne može biti duže od 18 mjeseci, dok svaki prijavitelj može podnijeti jedan projektni prijedlog.

„Poboljšanje konkuretnosti i učinkovitosti MSP kroz informacije i komunikacije tehnologije (IKT)“

Kao i u prethodnim pozivima prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi, dok je iznos potpore između 100.000,00 – 1.000.000,00 kn. Stopa financiranja je za mikro i mala poduzeća do 65%, dok je za srednja do 50%. Aktivnosti prihvatljive unutar poziva su:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih proces/proizvodnje
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih tješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Cilj poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Prihvatljivi troškovi su:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti
 • Edukacija zaposlenika
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
 • Informiranje i vidljivost

Najave

U najavi za ovu proljetno-ljetnu sezonu je i „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza II“ kojem e-savjetovanja još nije otvoreno. Internacionalizaciji je cilj povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeli povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

Sve informacije o pozivima, mogućnostima sufinanciranja iz EU fondova molimo javite se na info@pjr.hr.

[1] https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/regionalni-razvoj/indeks-razvijenosti/112

[2] IBID

Najnoviji članci iz iste kategorije