LIFE natječaj za 2020.

Europska komisija objavila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Kroz potprogram Okoliš sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti, dok se potprogram Klimatske aktivnosti odnosi na ublažavanje klimatskih promjena te prilagodbu na njih. Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije: javna tijela, privatne komercijalne organizacije i nevladine organizacije.

Uslijed pandemije koronavirusa uvedeno je nekoliko novosti vezanih uz LIFE natječaj kako bi se olakšao proces prijave. Tako je produljen rok za podnošenje projektnih prijedloga, a privatni sektor više nije obavezan raspisivati otvorene natječaje za ugovore veće od 139.000 EUR. Također, projekti mogu financijski podržati male, lokalne inicijative, a uvedene su i određene mogućnosti za start-up poduzeća.

Predviđeni intenzitet potpore za program LIFE iznosi do 55% prihvatljivih troškova, s iznimkom projekata za prirodu i bioraznolikost potprograma Okoliš kod kojih sufinanciranje može iznositi do 60%, odnosno do 75%. Intenzitet potpore za pripremne i integrirane projekte iznosi 60%, odnosno 55% za projekte tehničke pomoći. Proračun pojedinog projekta nije striktno određen, već se kreće u rasponu od 500.000 do 5.000.000 EUR.

Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze. U prvoj se fazi dostavlja konceptni sažetak najkasnije do srpnja 2020. godine. Ako projektni prijedlog prođe prvu fazu evaluacije, slijedi podnošenje pune projektne prijave u veljači 2021. Rok za podnošenje pune projektne prijave za potprogram Klimatske aktivnosti je 6. listopad 2020. Prijava se vrši putem internetskog alata eProposal.

Više informacija o LIFE natječaju za 2020. godinu dostupno je na sljedećim linkovima:

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/ i

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.

Najnoviji članci iz iste kategorije