Pregled otvorenih natječaja iz Programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je nove natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. U nastavku donosimo pregled aktualnih natječaja.

6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Svrha natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Fiksni iznos potpore iznosi 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti:

 • građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata) i opremanje objekata
 • kupnja zemljišta/objekata
 • kupnja strojeva i opreme
 • kupnja gospodarskog vozila i plovila u sektoru turizma i pružanja usluga koji će služiti za obavljanje djelatnosti
 • kupnja živih životinja u sektoru turizma
 • edukacije vezane za prijavljenu djelatnost
 • promotivne aktivnosti vezane uz prijavljenu djelatnost
 • izrada projektne dokumentacije (projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata, usluge stručnjaka za izradu poslovnog plana i dokumentacije).

Zahtjevi za potporu podnosit će se putem AGRONET-a od 4. lipnja 2020. do 4. kolovoza 2020. godine. Više informacija o natječaju dostupno je na sljedećem linku: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti/.

 

6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U okviru ovoga natječaja fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika na raspolaganju je ukupno 120.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je do 70%, odnosno do 40% za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate). Najniži iznos potpore iznosi 3.500 EUR, a najviši 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljive aktivnosti:

 • građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga
 • građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata u kojima se obavlja djelatnost ili pakiranje i trženje proizvoda tradicijskog obrta
 • građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za pružanje usluga usluge u ruralnim područjima, koje mogu obuhvaćati usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, društvenim djelatnostima te intelektualne usluge
 • kupnja novih gospodarskih vozila i plovila, strojeva i opreme te živih životinja u svrhu pružanja turističkih usluga, tradicijske djelatnosti i drugih usluga
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova
 • prerada, marketing i izravna prodaja lokalnih proizvoda
 • aktivnosti izrade pripremne i projektno-tehničke dokumentacije.

Podnošenje zahtjeva za potporu moguće je od 28. svibnja do 28. srpnja 2020. godine. Dodatne informacije dostupne su na: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedba-tipu-operacije-6-4-1-razvoj-nepoljoprivrednih-djelatnosti-u-ruralnim-podrucjima/.

 

8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

Natječajem se dodjeljuju sredstava za prevođenje degradiranih šumskih sastojina, šumskih sastojina narušene strukture po vrstama drveća i šumskih kultura u mješovite sastojine autohtonih vrsta drveća visokog uzgojnog oblika. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 100.000.000,00 HRK. Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika. Privatni šumoposjednici moraju biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika, a ako je korisnik udruga privatnih šumoposjednika barem jedan član udruge mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika. Intenzitet potpore je do 100%, a visina javne potpore iznosi od 5.000 do 700.000 EUR. U okviru ovoga natječaja predviđen je ukupan iznos od 100.000.000,00 HRK.

Prihvatljive aktivnosti:

 • konverzije listačama
 • sadnja sadnicama uz ograđivanje zaštitnom ogradom
 • sjetva sjemena uz ograđivanje zaštitnom ogradom
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice
 • konverzije četinjačama
 • sadnja sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom
 • sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice.

Zahtjevi za potporu podnosit će se od 1. lipnja 2020. do 25. rujna 2020. godine. Više informacija dostupno je na: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-8-5-1-konverzija-degradiranih-sumskih-sastojina-i-sumskih-kultura-3/.

 

8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

Svrha natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma (npr. izgradnja poučnih staza, malih rekreacijskih objekata, postavljanje signalizacije, informativnih ploča, skloništa, vidikovaca itd.) u javne svrhe. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode te druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovoga natječaja je 65.000.000,00 HRK. Visina potpore iznosi od 5.000 do 100.000 EUR po projektu, a intenzitet potpore je do 100%.

Prihvatljive aktivnosti:

 • uspostava i uređenje staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
 • izrada, dizajn i uređenje edukativno-informativnih kazala
 • aktivnosti izrade pripremne i projektno-tehničke dokumentacije.

Zahtjevi za potporu podnose se od 1. lipnja do 31. kolovoza 2020. godine. Dodatne informacije o natječaju dostupne su na sljedećoj poveznici: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-8-5-2-uspostava-i-uredenje-poucnih-staza-vidikovaca-i-ostale-manje-infrastrukture-3/.

Za informacije  i savjete o natječajima i prilikama iz EU fondova javite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije