Novi poziv: Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ osigurano je ukupno 100.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava za pružatelje socijalnih usluga.

Cilj Poziva je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga. Centri za socijalnu skrb prihvatljivi su prijavitelji u okviru komponente 1 Poziva (u kojem iznos bespovratnih sredstava može biti u visini od 400.000,00 do 3.000.000,00 kn), dok su ustanove, udruge, vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj te zadruge prihvatljivi prijavitelji u okviru komponente 2 (u kojem iznos bespovratnih sredstava može biti u visini od 400.000,00 do 8.000.000,00 kn).

Financirat će se aktivnosti vezane uz:

  • smanjenje broja korisnika usluge smještaja kao institucijskog oblika skrbi izvan vlastite obitelji te unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoj/širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga,
  • jačanje kapaciteta stručnjaka/osoba koje rade s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga i provedbu procesa deinstitucionalizacije
  • podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Prijavitelj se može prijaviti na Poziv samostalno ili u projektnom partnerstvu. Projektno partnerstvo čini najviše šest pravnih osoba (prijavitelj i pet projektnih partnera).

Više informacija dostupno je na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-sirenje-i-unaprjedenje-kvalitete-izvaninstitucijskih-socijalnih-usluga-kao-podrska-procesu-deinstitucionalizacije/.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu, javite nam se za savjet ili pomoć putem info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije