Najava natječaja: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

U najavi je objava poziva “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”.

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Poziv se odnosi na sljedeće proizvodne industrije: industriju željeza i čelika, industriju obojenih metala, kemijsku industriju, industriju stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstva, tekstilnu industriju, kožno prerađivačku i odjevnu industriju, industriju papira i tiskarstva, strojarsku industriju i ostale metalne industrije te ostale industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhansku industriju.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva iznosi 266.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 350.000,00 HRK, dok je najviši predviđeni iznos po projektnom prijedlogu 20.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je od 45% do 85%, ovisno o veličini poduzeća i kategoriji aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovoga poziva su:

  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Energetska obnova:
  • Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima
  • Energetska obnova zgrada
  • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Poziv je u najavi i uskoro ga očekujemo.

Započnite s pripremom projektnog prijedloga već danas! Za sve informacije obratite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije