Otvoren je natječaj „Business Development and Innovation Croatia“

Objavljen je natječaj „Business Development and Innovation Croatia“, koji je dio financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.-2021., a provodi ga norveška državna agencija Innovation Norway.

Cilj natječaja je stvaranje dodane vrijednosti i održivog rasta u hrvatskom poslovnom sektoru te poticanje i razvijanje dugoročne poslovne suradnje između hrvatskih i norveških gospodarskih subjekata temeljene na poslovnom razvoju i inovacijama. Hrvatskim je poduzetnicima na raspolaganju ukupno 19 milijuna eura u okviru ovoga natječaja.

Bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projekti iz dva fokus-područja, koji se odnose na razvoj odnosno primjenu inovativnih tehnologija / procesa / rješenja:

 • Inovativna zelena industrija
 • Plavi rast

U okviru ovoga natječaja predviđene su dvije projektne sheme. Individualna projektna shema namijenjena je mikro, malim i srednjim te velikim poduzetnicima, a iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi od minimalno 200.000 do maksimalno 1.500.000 eura. U okviru Male grant sheme mikro, mali i srednji poduzetnici mogu dobiti od 50.000 do 200.000 eura bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Inovativna zelena industrija:
  • Razvoj, implementacija i ulaganje u inovativne ekološki prihvatljive tehnologije
  • Razvoj zelenih proizvoda i usluga
  • Razvoj i implementacija „zelenijih proizvodnih procesa“
 1. Plavi rast:
  • Razvoj i ulaganje u pomorske suprastrukture; obalni i pomorski turizam; plavu biotehnologiju; iskop morskog dna;
  • Razvoj proizvoda / rješenja vezanih uz pomorski transport
  • Razvoj rješenja vezanih uz plavu energiju
  • Razvoj inovativnih proizvoda / rješenja u ribarstvu i avakulturi
  • Razvoj inovativnih rješenja vezanih uz morski otpad
  • Razvoj inovativnih tehnologija za vodoopskrbu, uključujući desalinizaciju

Vrsta i intenzitet potpore:

 1. Regionalne potpore:
 • Jadranska Hrvatska – 35%
 • Kontinentalna Hrvatska – 25%
 • dodatnih 10% ili 20% prihvatljivih troškova za MSP
 1. Potpore MSP-ovima:
 • Za savjetodavne usluge – 50%
 • Za sudjelovanje na sajmovima – 50%
 1. Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
 • eksperimentalni razvoj (TRL 5- TRL8) – 25% (maksimalno 80%, ovisno o veličini poduzetnika, vrsti projekta i rezultatima)
 1. Potpore za inovacije za MSP-ove – 50%
 2. Potpore za zaštitu okoliša:
 • za ulaganja u zaštitu okoliša u nedostatku normi Unije – 40% (maksimalno 75%, ovisno o veličini poduzeća i području ulaganja)
 • za ranu prilagodbu budućim normama Unije – 20% (maksimalno do 50%, ovisno o veličini poduzetnika i području ulaganja)
 • za mjere energetske učinkovitosti – 30% (maksimalno 65%, ovisno o veličini poduzeća i području ulaganja)

Rok za podnošenje prijava je 15.11.2020. do 14 sati.

Više informacija o natječaju i obveznoj dokumentaciji dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Croatia/croatia-call-business-development-innovation-and-smes/.

Za više informacija obratite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije