Objavljen je Poziv „Čitanjem do uključivog društva“

Objavljen je Poziv „Čitanjem do uključivog društva“, usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti.

Prihvatljivi prijavitelji su:

Za skupinu aktivnosti A:

 • narodne knjižnice:
  – jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)
  – udruga koja u sastavu svoje pravne osobe ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu)
  – ustanova koja samostalno obavlja knjižničnu djelatnost ili koja u svom sastavu ima ustrojenu jedinicu narodne knjižnice (knjižnica u sastavu).

Za skupinu aktivnosti B:

 • umjetnička organizacija
 • udruga koja djeluje u području kulture i umjetnosti
 • ustanova u kulturi
 • jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

 
Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 41.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%. Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu za skupinu aktivnosti A iznosi od minimalno 700.000,00  do 4.000.000,00 HRK, odnosno za skupinu aktivnosti B od 100.000,00 do 500.000,00 HRK.
 
Prihvatljive aktivnosti uključuju:

 • Pripremu i provedbu participativnih aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina
 • Provedbu aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju
 • Promidžbu i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administraciju.

 
Projektni prijedlozi podnose se do 1. 3. 2021. godine.

Tekst Poziva i cjelokupna dokumentacija dostupni su na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/citanjem-do-ukljucivog-drustva/ i http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/citanjem-do-ukljucivog-drustva/

Za više informacija obratite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije