Otvoren je poziv “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada”

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ namijenjen mikro, malim, srednjim te velikim poduzetnicima.

Dodjelom bespovratnih sredstava projektima za ulaganje u izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada odnosno projektima za izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije ojačat će se kapaciteti za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, čime će se unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom.

U okviru ovoga poziva poduzetnicima je na raspolaganju ukupno 250.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava. Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK, dok je najviši predviđeni iznos 50.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore iznosi od 50% do 70%, ovisno o veličini poduzeća, za postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada, dok je za postrojenja za poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije predviđen intenzitet potpore od 45% do 65% odnosno od 60% do 80% prihvatljivih troškova.

U okviru ovoga poziva prihvatljive su sljedeće aktivnosti :

  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  • Uspostava postrojenja za obradu biootpada, odnosno izgradnja, nadogradnja, dogradnja i/ili opremanje postrojenja za recikliranje te aktivnosti izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije
  • Investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova
  • Informiranje i vidljivost projekta, odnosno aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju biootpada, njegovoj obradi, recikliranju ili ponovnoj uporabi
  • Usklađivanje projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji
  • Upravljanje projektom i administracija.

 

Projektne prijave zaprimaju se od 3. veljače 2020. godine, dok je krajnji rok za podnošenje prijava 1. listopada 2020. u 16:00 sati.

Sve informacije o pozivima, mogućnostima sufinanciranja iz EU fondova molimo javite se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije