Objavljen novi poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Cilj je Poziva podržati suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose s poduzećima Integratorima i postali dijelom njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. Bespovratna sredstva namijenjena su  sufinanciranju inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija 1 MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa odnosno lanaca vrijednosti s drugim poduzećima, tzv. Integratorima. Konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a za potrebe ovoga Poziva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK. Najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 2.000.000,00 HRK, dok je najviši predviđeni iznos 38.000.000,00 HRK.

Predviđeni intenzitet potpore:

 1. Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014):
  • Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova
  • Maksimalni iznos potpore ne može prijeći prag od 38.000.000,00 HRK
 2. Potpore male vrijednosti (Program de minimis):
  • Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje potpora za inovacije procesa i organizacije poslovanja
  • Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova
  • Ukupan iznos Potpore male vrijednosti kumulativno po projektnom prijedlogu ne smije premašivati gornju granicu koja iznosi 1.400.000,00 HRK, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.Prihvatljivi troškovi navedenih vrsta potpora definirani su u točki 2.10 UzP-a.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Inovacija organizacije poslovanja i /ili procesa svih članova konzorcija MSP-ova u svrhu stvaranja i komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta

Rokovi dostave projektnih prijedloga: od 29.05.2020. u 11:00:00 do 15.09.2020. 11:00:00

Za sve informacije o pozivima, mogućnostima sufinanciranja iz EU fondova molimo javite se na info@pjr.hr.

Više o samom pozivu možete saznati ovdje.

Najnoviji članci iz iste kategorije