Koordinator

Grant ugovor prema PRAG-u 2012 definira prava i obveze ugovarateljnog tijela i korisnika bespovratnih sredstava, koji jedini potpisuju ugovor. Korisnik bespovratnih sredstava može djelovati samostalno, no najčešće provodi projekt u partnerstvu s jednom ili više organizacija koje su definirane u opisu aktivnosti.

Partneri sudjeluju u provedbi projekta, a troškovi proizašli iz spomenutog djelovanja su prihvatljivi na jednaki način kao troškovi korisnika, međutim korisnik mora provesti projekt isključivo pod vlastitom odgovornošću.

Grant ugovor prema PRAG-u 2013 u Općim uvjetima ugovora donosi prvu izmjenu koja je bitna iz razloga što se prava i obveze korisnika bespovratnih sredstava ugovora prenose i na njegove partnere.

Za razliku od PRAG-a 2012 koji definira primatelja bespovratnih sredstava nazivom ‘Korisnik’, a njegove partnere kao ‘Partnere’, PRAG 2013 te subjekte naziva zajedničkim nazivom ‘Korisnici’, čime od sada prava i obveze nema samo korisnik, već ih u jednakoj mjeri imaju i partneri na projektu, odnosno, ostali korisnici, koji postaju su-prijavitelji.

Novina u ugovorima potpisanim prema obrascima PRAG-a 2013 jest institut Koordinatora. Koordinator je pravna osoba koja je u projektu glavni sugovornik ugovornog tijela. On predstavlja i zastupa bilo kojeg drugog korisnika (ako ih ima) i koordinira projektom te provedbom projektnih aktivnosti a određuje se u Posebnim uvjetima ugovora.

Uloge koordinatora su:

  • Nadzirati provedbu projekta, osigurati da je u provedba u skladu s Ugovorom te koordinirati rad svih partnera;
  • Biti posrednik za svu komunikaciju između korisnika i ugovarateljnog tijela;
  • Odgovornost za prikupljanje svih potrebnih dokumenata i informacija. U slučajevima da ugovarateljno tijelo traži informacije od korisnika, koordinator je odgovoran za prikupljanje i verificiranje podataka prije prosljeđivanja ugovarateljnom tijelu. Svaka informacija koju koordinator pruži ugovarateljnom tijelu smatra se mišljenjem svih partnera;
  • Koordinator i ostali korisnici dužni su obavijestiti ugovarateljno tijelo o svim promjenama pravne, financijske, tehničke, organizacijske ili vlasničke komponente, kao što su dužni javiti i promjenu naziva, adrese ili osobe ovlaštene za zastupanje;
  • Odgovoran je u ime svih partnera u slučajevima revizije, kontrole, praćenja (monitoring) ili evaluacije te za dostavu svih traženih dokumenata;
  • financijski je odgovoran za provedbu ugovora;
  • odgovoran za izradu financijske garancije, izrađuje zahtjeve za plaćanjem i osigurava da zatim prikladne isplate budu i prema ostalim partnerima;
  • ne smije delegirati nijedan od navedenih zadataka nijednom drugom partneru/korisniku niti ijednom drugom tijelu.

Iz navedenog je vidljivo da se kroz nove odredbe PRAG-a 2013 definirala podjela zadataka između korisnika projekta i njegovih partnera kako bi svi dionici bili upoznati sa svojim pravima ali i obvezama. Bez obzira na to, i dalje nije uvedena obveza potpisivanja partnerskog sporazuma.

[wpfilebase tag=file id=31 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije