Konačno je objavljen prijedlog Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) predstavlja najviši hijerarhijski akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj, koji služi za oblikovanje i provedbu razvojnih politika Republike Hrvatske. Između ostalog, NRS predstavlja podlogu za izradu Partnerskog sporazuma i Operativnih programa za novo programsko razdoblje EU 2021. – 2027., kao i za raspodjelu financijske alokacije fondova EU prema područjima ulaganja.

Od inicijalno predloženih 8 razvojnih smjerova, 14 glavnih ciljeva i 42 strateška cilja, NRS  je kroz 4 faze procesa izrade, od veljače 2018. pa sve do sad, oblikovana u temeljni akt strateškog planiranja koji se sastoji od 4 razvojna smjera i 13 strateških ciljeva.

Proračunska i EU sredstva, u sljedećih deset godina, Hrvatska će usmjeriti prema održivom gospodarstvu i društvu, jačanju otpornosti na krize, zelenoj i digitalnoj tranziciji te ravnomjernom regionalnom razvoju kao ključnim smjerovima razvoja Hrvatske do 2030. godine, s naglaskom na ulaganja u ljude i inovacije.

U okviru četiri razvojna smjera definirani su strateški ciljevi koji će doprinijeti ostvarenju vizije Republike Hrvatske 2030. godine, a oni su sljedeći:

RAZVOJNI SMJER 1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO

1.1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

1.2. Obrazovani i zaposleni ljudi

1.3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

1.4. Globalna prepoznatljivost i jačanje međunarodnog položaja i uloge Hrvatske

RAZVOJNI SMJER 2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE

2.1. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

2.2. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

2.3. Sigurnost za stabilan razvoj

RAZVOJNI SMJER 3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA

3.1. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

3.2. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva

3.3. Održiva mobilnost

3.4. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva

RAZVOJNI SMJER 4. RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ

4.1. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima

4.2. Jačanje regionalne konkurentnosti

U sljedećih 10 godina Republika Hrvatska želi, između ostalog, dostići 75% prosjeka EU po BDP-u po stanovniku prema paritetu kupovne moći, povećati udio ukupnih izdataka za istraživanje i razvoj s ispod 1% BDP-a na 3% BDP-a, povećati stopu zaposlenosti u dobnoj skupini 20 – 64 godina za 10% te dostići prosjek zemalja članica EU na DESI indeksu gospodarske i društvene digitalizacije.
Nakon provedenog javnog savjetovanja, čiji se početak očekuje svaki čas, uslijedit će usvajanje nacrta NRS-a na Upravljačkom odboru te zatim procedura usvajanja NRS-a na Vladi i u Hrvatskom Saboru.
Uključite se sa svim komentarima!

Najnoviji članci iz iste kategorije