Komunikacijska strategija europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova 2014.-2020.

Komunikacijska strategija europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova 2014.-2020., izrađena je sa svrhom promicanja mogućnosti i rezultata ESI fondova te podizanja svijesti građana o ulozi


politika Europske unije i fondova. Ciljevi komunikacijske strategije ESI fondova 2014.-2020. usmjereni su na podizanje svijesti građana RH i različitih ciljnih skupina o ciljevima i prioritetima Partnerskog sporazuma, operativnih programa i projekata (operacija) te mogućnostima financiranja koje su RH na raspolaganju u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda, Europskog socijalnog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te Europskog fonda za ribarstvo u razdoblju 2014.-2020.

Strategija je preuzeta ovdje.

[wpfilebase tag=file id=39 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije