Kako planirati EU projekte s građevinskom komponentom

Ispred nas je period brojnih prilika za investicije, novo razdoblje 2021. -2027.g. otvara mogućnost povlačenja do 25 milijardi eura vrijednosti EU fondova.

Međutim istodobnost vremena u kojima se te prilike trebaju odvijati je problem. Veći dio Fonda solidarnosti ima još samo 6-7 mjeseci do kraja roka u 06/2022 i tu vrijeme neumoljivo curi za mogućnost da se išta provede, mnogi projekti iz NPOO-a još nisu projektirani, 3 programa VFO 2021-2027 još nisu ni objavljena.

Istodobno globalni poremećaji zbog pandemije donose izazove u povećanju cijena gotovo svih sirovina koje su potrebne u izvođenju radova, cijene rada i otežane rokove isporuke.

Projektanti su zauzeti, većina ih je bukirana sljedećih 3 do 6 mjeseci, nova projektiranja ne mogu odmah krenuti samo zato jer naručitelj želi projekt. Osim toga, sama obnova nakon potresa premašila je kapacitete ponude projektiranja, novi investicijski ciklus koji EU fondovi nude je sjajna mogućnost, ali je pitanje koliko će trebati da se projekti zaista pripreme.

Što se tiče cijena i planiranja budžeta… rast cijena je primjerice: čelik 50-80%, polietilen do 80%, bitumen do 40%, asfalti do 85%, diesel gorivo 35%, kontejnerski transport do 230%. Dodatno, cijene materijala mijenjaju se na tjednoj, čak i dnevnoj osnovi. Nestašica je materijala i proizvoda, rokovi isporuke bitno produljeni, za neke proizvode udvostručeni. Vlada jedna opća nemogućnost predviđanja kretanja cijena i rokova isporuka…

Kako u takvim uvjetima odabrati uopće investicijske projekte, budžetirati, projektirati i izvesti ih na vrijeme, a sve s ciljem minimiziranja financijskih korekcija u javnim nabavama?

Kako bismo približili ovu zaista tešku i ozbiljnu temu i pomogli različitim prijaviteljima da se na vrijeme pripremaju, skupili smo nekoliko arhitekata i građevinara te im pridružili naše stručnjake javnonabavljače, stavili na raspolaganje njihova znanja, iskustva, mišljenja i savjete, te otvorili mogućnost da se svakoga od njih specifična pitanja koja muče pitaju na seminaru koji ide 2.12.: „Ključne smjernice i iskustva u planiranju EU projekata s građevinskom komponentom“.

Poveznica na program i prijave je ovdje. Pohađanje može biti i uživo i online.

Najnoviji članci iz iste kategorije