Kako napisati analizu opcija

pjr-educa-37

Analiza opcija služi za ocjenu zašto smo se odlučili za provedbu planiranog projekta kao alternativu ne-činidbi, minimalnoj činidbi i činjenju nečeg drugog.

Ona se sastoji u prikazu alternativnijih scenarija u odnosu na planirani, odnosno na prikaz opcija ne činjenja ništa, činjenja minimalnog i činjenja nečeg drugog. Upravo te krajnosti predstavljaju analizu opcija, stoga se unutar analize mijenjanju i isprobavaju alternativni scenariji kako bi se došlo do adekvatnih podataka vezanih uz investiciju.

Analiza alternativnih rješavanja problema kojom zapravo određujemo karakteristike ili, terminološki drugačije govoreći, dimenzioniramo projekt predstavlja cjelokupnu studiju za sebe i ona se naziva studija predizvodljivosti. Prema različitim karakteristikama problema koje nalazimo u analizi problema i različitim karakteristikama rješavanja problema, dolazimo do različite razine složenosti studije predizvodljivosti. Ponekad analiza troškova i koristi čini sastavni dio studije predizvodljivosti, ali u pravilu nije dio navedene studije.

Također, bitno je za napomenuti kako alternativna tehničko-tehnološka rješenja kojim želimo riješiti nedoumicu u izboru tehničko tehnološkog rješenja za provedbu planiranog scenarija projekta ne predstavljaju ni analizu opcija niti su tema studije predizvodljivosti, već joj prethode.

Studija predizvodljivosti ne donosi krajnje alternative projektu, već različitu strukturu i obujam projekta, a temeljem kojeg se odabire onaj model ili scenarij kojim se uz minimalne inpute dobije željeni output po pitanju rješavanja problema, odnosno onaj model ili scenarij kojim se dobije maksimalni output uz odgovarajuće inpute.

Kako je analiza opcija zapravo prikaz različitih scenarija, pristupamo im izravno na taj način. Navedeni scenariji slijede te su konkretno opisani njihovi elementi…

1 . alternativna opcija – “do nothing” scenarij
Ova opcija predstavlja odustanak od izvršenja projekta. Jednostavno govoreći, ovdje trebamo prikazati što će se dogoditi ukoliko odustanemo od projekta u nepromijenjenom okruženju.

Ovim scenarijem trebamo opisati sto će se posljedično dogoditi s analizom problema i koje posljedice se očekuju u slučaju izostanka provedbe projekta. U ovom dijelu dodatno potkrepljujemo činjenicu kako je potrebno provesti projekt jer zapravo pokazuje nepromijenjeno početno stanje koje i jest uzrok (temelj) ulaska u investiciju (projekt).

Analiza predstavlja sagledavanje posljedica u slučaju odabira tog scenarija. Analiza uključuje izračun oportunitetnih troškova uslijed činjenice odustanka od projekta.

2. alternativna opcija – “do minimum” scenarij
Nedostatak novaca, izostanak adekvatnog tima, te općenito nedostatak inputa često može rezultirati ovom opcijom kao željenim scenarijem kod dijela populacije

Analiza posljedica koje će donijeti odabir ove opcije posebno je važno kako bismo ovoj manje poželjnoj opciji pristupili detaljno, a ujedno argumentirali potrebu za provedbom projekta koji želimo financirati.

Često ovaj dio analize opcija može predstavljati važan element u odlučivanju prije odluke o odabiru projekta. Stoga, neovisno od studije izvodljivosti kojoj bi ova analiza opcija bila sastavni dio, čest je slučaj izrade analize troškova i koristi upravo za ovu alternativnu opciju.

U praksi, ne treba miješati svjesnu „do minimum“ opciju koja je sagledana u trenucima planiranja pojedinog projekta sa stanjem ili situacijom u kojoj dođe do izvršenja projekta u smanjenom obujmu, a što je posljedica izostanka različitih faktora, kao na primjer kontrole nad troškovima ili drugim nepredviđenim okolnostima, te se stoga najčešće odustaje od pojedinih faza, osobito kasnijih ili završnih faza, a koje su posljedica nedostatka inputa, odnosno kao posljedica nedovoljno dobro planiranog ili nedovoljno dobro kontroliranog trošenja sredstava.

Analiza može uključivati izračun oportunitetnih troškova uslijed činjenice odustanka od većeg dijela projekta.

3. alternativna opcija – “do something else” scenarij   
Opcija učiniti nešto drugo predstavlja stvarnu alternativu projektu u rješavanju problema. U ovom dijelu se navodi konkretan alternativni način rješavanja problema, a koji je različit u načinima i metodama od planiranih metoda i načina u samom projektu.

Najnoviji članci iz iste kategorije