Projekti iz područja poljoprivrede unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

pjr-educa-47

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (dalje u tekstu: PRRRH) je dokument koji definira ukupno 16 mjera (mjera (+ mjera tehničke pomoći) kojima je cilj povećanje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva, prerađivačke industrije te unaprjeđenje kvalitete života i radnih uvjeta u ruralnim područjima.

S obzirom da su Uvod u PRRRH, prilike koje se nude potencijalnim prijaviteljima te proces prijave projekata već su predstavljeni u ranijem izdanju PJR EDUCE (31), , stoga ćemo se ovdje fokusirati na konkretne natječaje koji su objavljeni, odnosno na analizu ulaganja odabranih za financiranje.

Raspisani natječaji iz Programa ruralnog razvoja
Tijekom 2015. godine objavljeno je ukupno 16 natječaja iz PRRRH, a njih 14 možemo svrstati u pod-mjere orijentirane na ulaganja u poljoprivredu:
4.1. Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva (5 natječaja)
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda (1 natječaj)
4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva (1 natječaj; trenutno otvoren)
5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima (5 natječaja)
6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima (1 natječaj)
6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (1 natječaj)

Analiza uspješnih prijava na natječaje
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Prema dosad poznatim podacima, odnosno rezultatima natječaja operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, najveći broj (uspješnih) prijavitelja, čak više od 60%, spada u kategoriju fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te Obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ostatak čine trgovačka društva, obrti te proizvođačke grupe/organizacije.

Odabrani projekti prvenstveno obuhvaćaju ulaganja u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije i opreme, zatim podizanje višegodišnjih nasada te izgradnju odnosno rekonstrukciju i opremanje farmi domaćih životinja. Bitno je istaknuti kako su projekti s tipom ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju i/ili modernizaciju (sa ili bez opremanja), kao što je predviđeno kriterijima odabira, oni koji su u prosjeku dobivali najveći broj bodova. Ipak, najveći broj prijava orijentiran je samo na modernizaciju poljoprivredne mehanizacije i opreme, a ta vrsta ulaganja je u prosjeku ostvarivala manji broj bodova.

Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš veliki je interes izazvala kod Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tako 50% uspješnih prijavitelja čine OPG-ovi, a ostatak trgovačka društva i obrti. Ulaganja su orijentirana na izgradnju skladišnih kapaciteta i nabavku mehanizacije u skladu s usko definiranim ciljem ove operacije.

Posljednja operacija unutar Mjere 4. za koju je raspisan natječaj jest 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, gdje najveći dio prijavitelja čine trgovačka društva, a ulaganja se sastoje od ulaganja u izgradnju i opremanje raznih pogona s ciljem unaprjeđenja krajnjeg proizvoda.

Mjera 5. Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti. Unutar Mjere 5, tijekom 2015. godine objavljeni su natječaji za obje operacije – 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala i 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta poljoprivrednicima i skupinama poljoprivrednika upisanim u Upisnik poljoprivrednika te jedinicama područne (regionalne) samouprave, za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Ovi natječaji raspisivali su se i dodjeljivali sukladno potrebi, s naglaskom na katastrofalne poplave koje su pogodile RH.

Mjera 6. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
U sklopu Mjere 6 raspisani su natječaji za dvije operacije – 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima te 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. U oba slučaja, korisnici su bili usko definirani kao poljoprivrednici do 40 godina starosti, odnosno gospodarstva ekonomske veličine do 7.999 €, kojima su dodijeljena sredstva do 100% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova za aktivnosti razvoja poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja.

Najnoviji članci iz iste kategorije