Izvješće o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu

Izvješće o napretku provedbe Sporazuma o partnerstvu je dužnost svake države članice prema Europskoj uniji. Hrvatska je Izvješće usvojila 30. kolovoza 2017. te ga ja uputila Europskoj komisiji koja ga je odobrila 29. rujna 2017. Cijelo Izvješće s popratnim dokumentima objavljeno je mjesec dana nakon usvajanja.

Izvješće je podijeljeno u 14 područja koja su od važnosti za Hrvatsku i Europsku uniju, a uključuju:  istraživanje, razvoj i inovacije, informacijsko – komunikacijske tehnologije, mala i srednja poduzeća, energija – podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima, klimatske promjene, okoliš, promet, tržište rada, socijalna uključenost i siromaštvo, i zdravstvena skrb, kvaliteta, relevantnost i dostupnost obrazovanja, javna uprava i pravosuđe, poljoprivreda, ribarstvo i demografija.

Unutar Sporazuma utvrđeni su ciljevi u skladu sa strategijom Europa 2020, koja daje ciljeve koje je Europska unija kroz pregovore s državama članicama donijela sporazumno, kako bi se ostvarili do 2020. godine. Unutar tih ciljeva  Hrvatska je za neke izmijenila ciljne vrijednosti, kako bi bili u skladu sa stanjem u Hrvatskoj. Po Izvješću na dan 31. prosinca 2016. najgore stojimo u području ulaganja u istraživanje i razvoj te Broju osoba koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Ciljeve Emisije stakleničkih plinova i Udjela obnovljivih izvora energije smo dostigli, te neke i prošli.

Unutar Izvješća obrađeno je 11 tematskih ciljeva u kojima su navedeni alocirani iznosi, odobrene i isplaćene vrijednosti te broj projekata. Jedanaest tematskih ciljeva su: jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; povećanje pristupačnosti i kvalitetna uporaba informacijskih i komunikacijskih tehnologija; poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora i sektora ribarstva i akvakulture; podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima; promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencije i upravljanje rizicima; očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; promicanje održivog prometa i eliminacija uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama; promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage; promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva; ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno obrazovanje; jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.

Izvješće o napretku i Analitičku podlogu za izvješće možete pročitati na ovoj poveznici.

 

Najnoviji članci iz iste kategorije