Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

U svjetlu usklađivanja pravila o javnoj nabavi sa skorim uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove doživio je svoju izmjenu i dopunu. Uz navedeno uvođenje iznosa u eurima, uvedene su i dodatne izmjene poput ukidanja obavezne objave nabave na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH – EOJN RH. Navedena obaveza zamijenjena je sa mogućnošću pozivanja tri gospodarska subjekta po vlastitom izboru no naručiteljima je još uvijek ostala i mogućnost objave na EOJN RH ukoliko tako odluče.

Uz mogućnost objave Poziva na dostavu ponuda na portalu EOJN RH, naručiteljima je također dana i mogućnost objave u Službenom listu Europske unije pri čemu je predviđen nešto dulji rok za dostavu ponuda – 13 umjesto 8 dana.


Nove izmjene i dopune donijele su i neka razjašnjenja u postupanju. Tako je na primjer, određeno kako je korištenje ESPD obrasca u postupku nabave obavezno kao što je obavezno i traženje ažuriranih popratnih dokumenata od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu.
Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove koji je stupio na snagu 24. 11. 2021. godine je u primjeni sada već godinu dana. U tih godinu dana provedeno je preko 80 postupaka nabave radova objavom na EOJN RH. Navedenih 80 postupaka završilo je sklapanjem ugovora o radovima sa više od 60 različitih gospodarskih subjekata što govori u prilog postizanju dostatne razine tržišnog natjecanja kao i transparentnosti postupaka nabave.


Sa uvođenjem izmjena i dopuna Pravilnika, pojavile su se i određene bojazni kako postupci neće biti dovoljno transparentni, međutim treba imati na umu da je Pravilnik usmjeren na obnovu zgrada oštećenih potresom te da kao takav treba omogućiti naručiteljima pravovremeno sklapanje ugovora koji će im osigurati pouzdane izvođače odnosno dobavljače koji imaju dostatne kapacitete za izvršenje ugovora.

Najnoviji članci iz iste kategorije