Istraživanje tržišta i izrada marketing plana za Cesta zlatne niti općine Drenovci

Usluga je uključivala istraživanje tržišta što je obuhvaćalo procjenu konkurentskog okruženja kroz istraživanje ponude i potražnje, te izrade detaljnog marketing plana Ceste zlatnih niti.

Najnoviji članci iz iste kategorije