Izrada Strategije Grada Korčule 2017. – 2022.

Usluga izrade strategije je uključivala izradu strateške platforme s vizijom i ciljevima dugoročnog razvoja Grada Korčule, razradu strateške platforme kroz odgovarajuće planove ekonomskog i društvenog razvoja te zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, s visokim stupnjem njihove međusobne usklađenosti. Treća razina razrade (operativni i financijski planovi) uključivala je operacionalizacije strateške platforme i sektorskih planova putem razrade odgovarajućih modaliteta financiranja i provedbe, uključujući i pravodobnu pripremu organizacijskih i ljudskih kapaciteta.

Najnoviji članci iz iste kategorije