Godišnji indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih ideja za Operativni program učinkoviti ljudski potencijali

U petak, 22. ožujka, je objavljen Godišnji indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih ideja za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali za 2019. godinu.

Kao i u ranijim verzijama pozivi su podijeljeni u 4 tematska cilja plus ITU pozivi: zapošljavanje, socijalno uključivanje, obrazovanje, civilno društvo.

 

Zapošljavanje

U 2019. godini najavljuje se otvaranje tri poziva.

 • Pronađi me – prijavitelji će biti neprofitne organizacija – lipanj
 • Druga prilika za stjecanje kvalifikacija u visokom obrazovanju – prijavitelji će biti javna i privatna visoka učilišta uz partnerstvo – kolovoz
 • Obrazovanjem do veće zapošljivosti mladih (MZO) – prijavitelji će biti ustanove za obrazovanje uz partnerstvo penoloških ustanova – listopad

 

Socijalno uključivanje

Unutar prioritetne osi 2 najavljeni su ovi pozivi:

 • Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I. – prihvatljivi prijavitelji uključuju postojeća društvena poduzeća i pravni subjekti koji svoje poslovanje žele transferirati na društveno poduzetništvo – ožujak
 • Mediji zajednice – potpora socijalnom uključivanju putem medija – faza I – prijavitelji će biti neprofitne organizacije – ožujak
 • Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije – prijavitelji će biti centri za socijalnu skrb, ustanove socijalne srbi – travanj
 • Umjetnost i kultura za djecu i mlade – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi, JLRS – lipanj
 • Društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – Podrška i promocija – prijavitelji će biti zadruge hrvatskih branitelja i udruge Domovinskog rata – kolovoz
 • Podrška programima usmjerenim mladima – faza II – prijavitelji će biti udruge, savezi, mreže, koordinacije, JLRS uz partnerstvo – rujan
 • Čitanjem do uključivog društva – prijavitelji će biti organizacije u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi, JLRS – listopad
 • Borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – prijavitelji organizacije civilnog društva, obrazovne i druge ustanove koje aktivno djeluju u području ljudskih prava, JLRS – studeni

 

Obrazovanje

Unutar PO obrazovanja sljedeći pozivi se očekuju do kraja godine:

 • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva – prijavitelji će biti ustanove za strukovno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu uz prihvatljive partnere – travanj
 • Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo – prijavitelji će biti regionalni centri kompetentnosti koji djeluju u (pod)sektorima, travanj
 • Unapređenje kvalitete obrazovanja odraslih kroz razvoj i provedbu HKO-a – prijavitelji će biti ustanove za obrazovanje odraslih uz potencijalne partnere – studeni
 • Podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola i stjecanja praktičnih vještina na području 7 odabranih urbanih aglomeracija ITU 10iv1 – prijavitelji će biti škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, veleučilišta i škole stručnog visokog obrazovanja – prosinac

 

Dobro upravljanje

Dobro upravljanje kao četvrta prioritetna os donosi sljedeće pozive:

 • Podrška lokalnim organizacijama civilnoga društva – znanjem za doprinos zajednici – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove i JLRS – svibanj
 • Mikroprojekti – podrška aktivnostima lokalnih OCD-a (utemeljenih na radu u lokalnoj zajednici) za učinkovito rješavanje potreba lokalne zajednice – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove i JLRS – svibanj
 • Tematske mreže – faza II. – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva i socijalni partneri (sindikati, udruge sindikata, usluge poslodavaca) – srpanj
 • Popularizacija znanosti – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva aktivne u području promocije znanosti uz partnerstvo – srpanj
 • Aktivno starenje – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva uz partnerstvo – rujan
 • Financijska pismenost – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva uz partnerstvo – listopad
 • STEM kao pokretač modernog društva – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva aktivne u području edukacija iz STEM područja uz partnerstvo – studeni
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove i JLRS – studeni
 • Podrška partnerskim inovativnim projektima civilnog, javnog i poslovnog sektora za ponovno korištenje otvorenih javnih podataka i razvoj IKT/mobilnih aplikacija za kvalitetnije sudjelovanje građana u lokalnom odlučivanju – prijavitelji će biti organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa, javne ustanove i JLRS – prosinac

U svim pozivima osim Jačanja poslovanja društvenih poduzetnika indikativni intenzitet potpore će biti 100%.

ITU

U ITU-u se u 2019. godini očekuju četiri poziva, te je svima indikativni intenzitet potpore 100%. Pozivi se očekuju u travnju, srpnju, studenom i prosincu.

 • Socijalno uključivanje ranjivih skupina ITU 9i1 – prijavitelji će biti KLRS, nevladine organizacije, neprofitne organizacije, zadruge, lokalne i regionalne razvojne agencije, međunarodne organizacije u području socijalnih politika
 • Unaprjeđenje postojećih i širenje socijalnih usluga ITU 9iv2 – prijavitelji su isti kao u prethodnom pozivu uz strukovna udruženja i ostale organizacije civilnog društva u sektoru
 • Poticanje obrazovanja odraslih i cjeloživotno učenje ITU 10iii3 – prijavitelji će biti obrazovne ustanove i JLRS
 • Podizanje kvalitete ponude strukovnog obrazovanja i povezanosti s potrebama tržišta rada s ciljem bolje zapošljivosti učenika strukovnih škola i stjecanja praktičnih vještina na području 7 odabranih urbanih aglomeracija ITU 10iv1 – prijavitelji će biti škole za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, veleučilišta i škole stručnog visokog obrazovanja, institucije koje organiziraju i provode stručne studije, JLRS.

 

Za više informacija o pozivima, izradu besplatnog mišljenja o sukladnosti javite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije