Priprema za Kohezijsku politiku 2021 – 2027

Međunarodnu konferenciju u EU fondovima otvorila je Vittoria Alliata, ravnateljica Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije koja je jedna od koautora Kohezijske politike za sljedeće financijsko razdoblje.

Nova karta regionalne razvijenosti za razdoblje 2021 – 2027 za Hrvatsku nije donijela promjene, BDP je i dalje ispod 75% prosjeka EU, a na raspolaganju će Hrvatska imati 8,8 milijardi eura. Većina članica se suočava sa smanjenjem ukupne alokacije zbog istupanja Velike Britanije. Uz smanjenje alokacije smanjeno je i sufinanciranje te će u sljedećem razdoblju ono biti 40% za razvijene regije, 55% za tranzicijske regije te 70% za manje razvijene regije. Na te iznose još same članice dodaju svoju stopu sufinanciranja.

Sljedeće razdoblje obilježit će pojednostavljenje sustava

Trenutno financijsko razdoblje fokusirano je na 11 prioritetnih osi koje su pojednostavljene i konsolidirane u 5 policy smjerova i uključuju:

  • Pametniju Europu – inovativna i pametna ekonomska transformacija
  • Zelenija Europa – uključuje energetsku tranziciju, kružnu ekonomiju, prilagodnu klimatskih promjenama i upravljanje rizikom
  • Povezanija Europa – mobilnost i IKT povezanost
  • Socijalnija Europa – europski stup socijalnih prava
  • Europa bliža građanima – održivi razvoj urbanih, ruralnih i obalnih područja i lokalnih inicijativa

Na to se nadovezuju još dva horizontalna cilja: povećanje administrativnih kapaciteta i suradnja između regija i preko granica.

Fondovima za regionalni razvoj, socijalnom fondu, kohezijskom fondu te fondu za pomorstvo i ribarstvo se dodaju novi fondovi: Fond za azil i migracije, Instrument za upravljanje granicama i Fond za unutarnju sigurnost. Svih sedam fondova imat će jedan pravilnik koji će biti upola manji od trenutnih. Unija će biti fleksibilnija što pokazuje i nova mogućnost prijenosa, država članica može zatražiti prijenos do 5% programskih sredstava na drugi instrument EU-a. Uz to je programiranje za sedmogodišnje razdoblje raspodijeljeno na 5 + 2, što znači da je 2026 – 27 doći do izmjena u alokaciji jer će 2024 – 25 biti godine ocjenjivanja uspješnosti.

Kako se dobro pripremiti?

Istaknuta je potreba za jačanjem analitičkih kapaciteta, kapaciteta u planiranju i donošenju politika, i dalje od programskog razdoblja i financiranja EU-a. Potrebno je u fokus postaviti strateške zaključke i prioritete.

Kao dobri primjeri izneseni su:

  • Projekt Slavonija i Nacionalna razvojna strategija – Hrvatska
  • Novi teritorijalni pristup – Bugarska
  • Iskustvo u Inicijativni „Catching-up Regions“ – Rumunjska

 

Važnost dobrog upravljanja

Direktna važnost dobrog upravljanja je fundamentalni faktor za ekonomski učinak. Indirektno utječe na rezultate drugih politika. Poboljšanje dobrog upravljanja je snažan pokretač razvoja.

Najnoviji članci iz iste kategorije