Europska industrijska strategija

Europska industrijska strategija objavljena je od strane Europske komisije u ožujku 2020. godine kao rezultat poziva Europskog vijeća iz 2019. na donošenje sveobuhvatne i dugoročne strategije za industrijsku politiku EU te na integrirani pristup dubljem i jačem jedinstvenom tržištu.

Strategijom je utvrđen niz mjera za potporu svim dionicima europske industrije, uključujući velika i mala poduzeća, inovativna novoosnovana poduzeća, istraživačke centre, pružatelje usluga, dobavljače i socijalne partnere. Također, definirana su i sljedeća temeljna načela industrijske preobrazbe Europe:

  • Stvaranje sigurnosti za industriju: bolje povezano i sve više digitalno jedinstveno tržište
  • Održavanje jednakih uvjeta tržišnog natjecanja na globalnoj razini
  • Potpora tranziciji industrije prema klimatskoj neutralnosti
  • Izgradnja gospodarstva s izraženijom kružnom dimenzijom
  • Integracija duha industrijskih inovacija
  • Usavršavanje i prekvalifikacija
  • Ulaganje u tranziciju i financiranje tranzicije

Kako je Strategija objavljena samo dan prije nego što je WHO proglasio pandemiju COVID-a 19, Europska komisija je u svibnju 2021. predstavila ažuriranu Strategiju u kojoj se u  svjetlu novih spoznaja koje su proizišle iz te krize nastoji pospješiti oporavak i ojačati otvorena strateška autonomija Europe. U ažuriranoj Strategiji naglasak je na sljedećim područjima:

  • Jačanje otpornosti jedinstvenog tržišta

Kako bi riješila problem negativnog utjecaja pandemije na jedinstveno tržište, EK je predložila sljedeće mjere: (1) Hitni instrument za jedinstveno tržište, (2) Produbljivanje jedinstvenog tržišta te (3) Praćenje jedinstvenog tržišta.

  • Rješavanje EU-ovog problema strateške ovisnosti

Pandemija je dodatno naglasila potrebu za jačanjem strateške autonomije EU te je EK predložila sljedeće mjere: (1) Različita međunarodna partnerstva, (2) Industrijski savezi, (3) Praćenje strateških ovisnosti

  • Ubrzavanje dvostruke tranzicije

Ovo ažuriranje obuhvaća veći broj mjera koje je predložila EK kako bi se ubrzala tzv. dvostruka tranzicija – zelena i digitalna.

 

 

Najnoviji članci iz iste kategorije