PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
21.03.2018
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Primjena ENP kriterija i zelena javna nabava“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara: 

 • Zašto je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) postao vodeći kriterij odabira najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave?
 • Postiže li postavljeni kriterij ENP svoj cilj: excel model za izradu i vrednovanje ENP kriterija
 • Mogućnosti primjene ENP-a: modeli i tehnike izrade
 • Primjeri iz prakse Europskog suda u području primjene ENP-a
 • Prikaz ENP modela u EU i RH
 • Zašto kupovati „zeleno“?
 • Jesmo li obvezni provoditi zelenu javnu nabavu?
 • Integriranje okolišnih (zelenih) mjerila u tehničke specifikacije
 • Prikaz nacionalnog i EU zakonodavstva u području zelene javne nabave

U ovoj interaktivnoj radionici prezentirana teorijska znanja polaznici samostalno utvrđuju kroz izradu kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Uvod u problematiku teme

Jedna od najvažnijih promjena koja se uvela novim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), obaveza je korištenja ENP kriterija kao jedinog kriterija za odabir ponude. S druge strane, zelena javna nabava za sada je dobrovoljni instrument te isključivo ovisi o osviještenosti naručitelja o važnosti primjene zelenih kriterija. 

Cilj svakog ENP kriterija postizanje je najbolje vrijednosti za novac. Kao dio kriterija, naručitelji mogu uvrstiti i kriterije zelene javne nabave. Provođenjem zelene nabave ostvaruju se višestruki pozitivni učinci: okolišni, društveni i financijski. Za kvalitetno kreiranje ENP kriterija, osim poznavanja predmeta nabave, potrebno je naučiti i pravila za njegovu izradu.

U praksi javne nabave u Republici Hrvatskoj do 1.7.2017.g. ENP kriterij koristio se rijetko, a zeleni kriteriji izrazito su rijetko bili dijelom prakse, stoga svi uključeni u sustav javne nabave moraju naučiti kako se njima služiti. Također, pozitivna praksa država članica EU u području primjene ENP-a dodatni je poticaj za aktivnije i smionije uključivanje dionika javne nabave u izradu kriterija ENP-a.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Kriterij ENP ne mora i ne smije u budućoj primjeni postupaka nabave biti „bauk“. Postoje pravila i tehnike koje vam mogu pomoći da kreirate ENP kriterij koji uspješno dovodi do postavljenih ciljeva i kvalitetne ponude.
 • Možete naučiti kako na jednostavan i brz način uz pomoć excel-a simulacijom provjeriti osigurava li vaš ENP-kriterij postizanje „najbolje vrijednosti za novac“.
 • Saznajte zašto je, unatoč tome što nije obvezna, zelena javna nabava korisna za Vas i društvo u cjelini i kako ju početi primjenjivati u praksi.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.
 • PJR je nositelj EU projekta tehničke pomoći Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ u sklopu kojeg je sudjelovao u izradi Priručnika za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (dostupan na portalu javne nabave ovdje)
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz ekstenzivne praktične vježbe naučite kako izraditi ENP kriterij te provjeriti njegovu funkcionalnost prije objave postupka.

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje ENP kriterija u nabavi,
 • ponuditeljima koji žele razumjeti postupak kreiranja i tumačenje ENP kriterija,
 • svima drugima koje zanima način kreiranja i uspješna primjena ENP kriterija u postupcima nabava s ciljem ostvarenja najbolje vrijednosti za novac.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave, više o temama na raspolaganju u ovoj sezoni 2017/2018 pročitajte ovdje. 

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) – uvod u temu

 • Zakonodavni okvir za primjenu kriterija ENP-a
 • Smjernice Ministarstva gospodarstva RH, Uprave za politiku javne nabave, za primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

 Zeleni kriteriji nabave

 • Direktive i politika EU u području zelene javna nabave
 • Nacionalno zakonodavstvo: zeleni kriteriji i koristi od njihove primjene – ključni sektori

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

Kriterij ENP-a i zeleni kriteriji – pripremne radnje i potencijalni rizici

 • Mogućnosti primjene kriterija ENP-a te zelenih kriterija nabave u postupcima javne nabave – postavljanje ciljeva koji se žele postići
 • Poznavanje predmeta nabave kao preduvjet kvalitete kriterija

Vježba

 • Izrada kriterija ENP-a, odnosno zelenih kriterija u specifičnim postupcima

12:15-13:15

 Pauza za ručak

 

13:15-14:45

Kriterij ENP-a i zeleni kriteriji – prikaz modela i praktične vježbe

 • Istraživanje tržišta i savjeti GS u postupku izrade DoN
 • Apsolutni i relativni model: prednosti i nedostaci pojedinog modela
 • Prikaz ENP modela u praksi u RH i EU

14:45-15:00

Pauza za kavu

 

15:00-16:30

Vježba

 • Ocjena kriterija ENP-a, odnosno zelenih kriterija u specifičnim postupcima
 • Prezentacija izrađenih kriterija i ocjena
 • Rasprava

Prikaz primjera iz prakse

 • Prikaz najčešćih pogrešaka u izradi kriterija ENP-a iz prakse DKOM-a
 • Primjeri iz prakse Suda Europske unije u području primjene ENP-a

Profili trenera

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gospodarstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi procjenom ideja za financiranje iz EU fondova, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata, te kontrolom kvalitete stručnih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR- o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje.

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)