PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
21.03.2018
9:00 - 16:30

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

Program izobrazbe „Primjena ENP kriterija i zelena javna nabava“ redoviti je program usavršavanja u području javne nabave. Trajanje programa je 8 sati.

Projekt jednako razvoj d.o.o. je ovlašteni nositelj programa izobrazbe u sustavu javne nabave, tako da polaznici dobivaju potvrdu koja im služi za obnavljanje certifikata za javnu nabavu.

Iz programa seminara: 

 • Zašto je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) postao vodeći kriterij odabira najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave?
 • Postiže li postavljeni kriterij ENP svoj cilj: excel model za izradu i vrednovanje ENP kriterija
 • Mogućnosti primjene ENP-a: modeli i tehnike izrade
 • Primjeri iz prakse Europskog suda u području primjene ENP-a
 • Prikaz ENP modela u EU i RH
 • Zašto kupovati „zeleno“?
 • Jesmo li obvezni provoditi zelenu javnu nabavu?
 • Integriranje okolišnih (zelenih) mjerila u tehničke specifikacije
 • Prikaz nacionalnog i EU zakonodavstva u području zelene javne nabave

U ovoj interaktivnoj radionici prezentirana teorijska znanja polaznici samostalno utvrđuju kroz izradu kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.

Uvod u problematiku teme

Jedna od najvažnijih promjena koja se uvela novim Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), obaveza je korištenja ENP kriterija kao jedinog kriterija za odabir ponude. S druge strane, zelena javna nabava za sada je dobrovoljni instrument te isključivo ovisi o osviještenosti naručitelja o važnosti primjene zelenih kriterija. 

Cilj svakog ENP kriterija postizanje je najbolje vrijednosti za novac. Kao dio kriterija, naručitelji mogu uvrstiti i kriterije zelene javne nabave. Provođenjem zelene nabave ostvaruju se višestruki pozitivni učinci: okolišni, društveni i financijski. Za kvalitetno kreiranje ENP kriterija, osim poznavanja predmeta nabave, potrebno je naučiti i pravila za njegovu izradu.

U praksi javne nabave u Republici Hrvatskoj do 1.7.2017.g. ENP kriterij koristio se rijetko, a zeleni kriteriji izrazito su rijetko bili dijelom prakse, stoga svi uključeni u sustav javne nabave moraju naučiti kako se njima služiti. Također, pozitivna praksa država članica EU u području primjene ENP-a dodatni je poticaj za aktivnije i smionije uključivanje dionika javne nabave u izradu kriterija ENP-a.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 • Kriterij ENP ne mora i ne smije u budućoj primjeni postupaka nabave biti „bauk“. Postoje pravila i tehnike koje vam mogu pomoći da kreirate ENP kriterij koji uspješno dovodi do postavljenih ciljeva i kvalitetne ponude.
 • Možete naučiti kako na jednostavan i brz način uz pomoć excel-a simulacijom provjeriti osigurava li vaš ENP-kriterij postizanje „najbolje vrijednosti za novac“.
 • Saznajte zašto je, unatoč tome što nije obvezna, zelena javna nabava korisna za Vas i društvo u cjelini i kako ju početi primjenjivati u praksi.
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 400 postupaka javne nabave, kao voditelji postupaka ili savjetnici naručitelja ili kao stručnjaci koji procjenjuju nepravilnosti u nabavi.
 • PJR je nositelj EU projekta tehničke pomoći Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“ u sklopu kojeg je sudjelovao u izradi Priručnika za korištenje kriterija ekonomski najpovoljnije ponude (dostupan na portalu javne nabave ovdje)
 • PJR je pokrenuo besplatni javni portal na kojemu eminentni stručnjaci iz područja javne nabave pišu stručne članke i dijele iskustva javna-nabava.info
 • Ukoliko po prvi puta postajete klijent / polaznik PJR edukacija, nakon ove će sve buduće edukacije koje ćete u PJR-u pohađati biti s 20% popusta, a dobivate pravo i na 3 besplatna seminara PJR KLUB-a svake godine.

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz nužan teoretski okvir, kroz ekstenzivne praktične vježbe naučite kako izraditi ENP kriterij te provjeriti njegovu funkcionalnost prije objave postupka.

Ciljne skupine edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • prvenstveno nositeljima certifikata u javnoj nabavi, koji svoja znanja žele proširiti i u područje ENP kriterija u nabavi,
 • ponuditeljima koji žele razumjeti postupak kreiranja i tumačenje ENP kriterija,
 • svima drugima koje zanima način kreiranja i uspješna primjena ENP kriterija u postupcima nabava s ciljem ostvarenja najbolje vrijednosti za novac.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

POPUST NA CIJENU KOTIZACIJE: 20% popusta na kotizaciju mogu dobiti grupe (dvije osobe iz iste organizacije), i svaki polaznik iz organizacije koja je klijent PJR-a.

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, svi polaznici dobivaju redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

3 BESPLATNE EDUKACIJE GODIŠNJE: Svi polaznici PJR edukacija automatski postaju članovi PJR KLUB-a što im otvara mogućnost besplatnog sudjelovanja na 3 seminara KLUB-a svake godine. Na KLUB-ovima se obrađuju recentne teme iz prakse razvoja i provedbe EU projekata i javne nabave, više o temama na raspolaganju u ovoj sezoni 2017/2018 pročitajte ovdje. 

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko individualnih potreba pojedine organizacije za profesionalnom stručnom podrškom ili sastavljanjem in-house programa usavršavanja temeljem točnih potreba organizacije.

Dnevni raspored

9:00 – 10:30

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) – uvod u temu

 • Zakonodavni okvir za primjenu kriterija ENP-a
 • Smjernice Ministarstva gospodarstva RH, Uprave za politiku javne nabave, za primjenu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

 Zeleni kriteriji nabave

 • Direktive i politika EU u području zelene javna nabave
 • Nacionalno zakonodavstvo: zeleni kriteriji i koristi od njihove primjene – ključni sektori

10:30-10:45

Pauza za kavu

 

10:45-12:15

Kriterij ENP-a i zeleni kriteriji – pripremne radnje i potencijalni rizici

 • Mogućnosti primjene kriterija ENP-a te zelenih kriterija nabave u postupcima javne nabave – postavljanje ciljeva koji se žele postići
 • Poznavanje predmeta nabave kao preduvjet kvalitete kriterija

Vježba

 • Izrada kriterija ENP-a, odnosno zelenih kriterija u specifičnim postupcima

12:15-13:15

 Pauza za ručak

 

13:15-14:45

Kriterij ENP-a i zeleni kriteriji – prikaz modela i praktične vježbe

 • Istraživanje tržišta i savjeti GS u postupku izrade DoN
 • Apsolutni i relativni model: prednosti i nedostaci pojedinog modela
 • Prikaz ENP modela u praksi u RH i EU

14:45-15:00

Pauza za kavu

 

15:00-16:30

Vježba

 • Ocjena kriterija ENP-a, odnosno zelenih kriterija u specifičnim postupcima
 • Prezentacija izrađenih kriterija i ocjena
 • Rasprava

Prikaz primjera iz prakse

 • Prikaz najčešćih pogrešaka u izradi kriterija ENP-a iz prakse DKOM-a
 • Primjeri iz prakse Suda Europske unije u području primjene ENP-a

Profili trenera

Stana Dolenac

Stana Dolenac

pravna stručnjakinja za javnu nabavu

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Javnom nabavom se počela baviti 2005. godine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i gospodarstva. Potom radi kao viši stručni savjetnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, u Upravi za sustav javne nabave. 2010. g. sudjeluje u osnivanju Ureda za središnju javnu nabavu Vlade RH, kao pomoćnica predstojnika Odjela za pravne poslove i ugovaranje, pri čemu je provodila postupke središnje nabave za sva središnja tijela državne uprave. Nakon toga je radila u Ministarstvu pravosuđa kao voditeljica Službe za javnu nabavu i materijalno poslovanje, te u HP-Hrvatskoj pošti d.d. kao pomoćnica izvršnog direktora Ureda za javnu nabavu. 2007. g. završava specijalistički program izobrazbe u području javne nabave, 2012. g. pohađa program “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey“ te dobiva Certifikat iz programa Trening trenera javne nabave u sklopu IPA projekta, u cilju uspostave i nadogradnje učinkovitih i održivih nacionalnih sustava treninga o javnoj nabavi. Također je tijekom 2011. završila trening  „Green Public Procurement Procedures” u organizaciji UNEP/MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production. Redoviti je predavač na specijalističkim programima izobrazbe kao i u programima redovitog usavršavanja iz područja javne nabave. U PJR-u radi kao stručnjakinja za javnu nabavu, koordinira sve obrazovne programe koje PJR izvodi kao ovlašteni nositelj edukacija u području javne nabave, bavi se savjetovanjem klijenata u planiranju nabava, provođenju postupaka javne nabave i upravljanju ugovorima.

Ivan Serdarušić

Ivan Serdarušić

direktor za EU fondove

Diplomirani je ekonomist i komparatist te profesor filozofije. Stručno znanje i iskustvo u području EU fondova stjecao je u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU. Radio je na mjestima voditelja Odjela, voditelja projekata i stručnjaka za ugovaranje. Bio je voditelj radne skupine za izradu pravnog okvira za dodjelu bespovratnih sredstava u Hrvatskoj po pristupanju EU. Radio je na programima i projektima razvoja civilnog društva, prekogranične suradnje, poduzetništva i znanosti i inovacija. Samostalno je vodio preko 50 projekata ukupnog portfelja većeg od 20 milijuna eura, vodio je tim od 16 voditelja projekata te nadzirao portfelj odjela s više od 250 projekata. Sudjelovao je u uspostavi brojnih procedura i procesa za upravljanje programom regionalne konkurentnosti, radio kao predsjedavajući odbora za ocjenjivanje projektnih prijedloga te kao član niza nadzornih odbora provedbe projekata. Savjetuje tijela državne uprave u unaprjeđenju i primjeni procedura u EU fondovima u nekoliko projekata tehničke pomoći. U PJR-u se bavi procjenom ideja za financiranje iz EU fondova, razvojem projektnih prijedloga i studija izvodljivosti, razvojem strateških dokumenata i evaluacijom uspjeha programa i projekata, te kontrolom kvalitete stručnih dokumenata. Višegodišnji je vještak i savjetnik u procjeni valjanosti postupaka javne nabave, prihvatljivosti izdataka i financijskim korekcijama za tijela u sustavu fondova. Dugogodišnji je autor stručnih članaka i istraživanja, kao i predavač iz područja javne nabave te pripreme i provedbe EU projekata.

U kotizaciju je uključeno

 • Skripta s radnim materijalima (prezentacija, primjeri, vježbe, rješenja i sl.)
 • Sažetak rezultata istraživanja PJR- o spremnosti RH za primjenu novih direktiva u području javne nabave
 • Sažetak analize stanja u sustavu javne nabave provedene u sklopu projekta: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“
 • Publikacija: „Svezak stručnih članaka o javnoj nabavi s portala www.javna-nabava.info“
 • „Strip za početnike u EU fondovima“
 • Automatsko članstvo u PJR KLUB-u (pogodnost besplatnog pohađanja 3 PJR KLUB-a godišnje)
 • U slučaju prvog pohađanja, popust od 20% na svaku sljedeću PJR edukaciju

Prijave za edukaciju

CIJENA S POPUSTOM (-20%): 760,00 kn + PDV je cijena koju ostvaruju:

 • zaposlenici svih klijenata PJR-a i polaznici prethodnih PJR edukacija, ili
 • grupe (minimalno 2 osobe iz iste organizacije)

REDOVNA CIJENA KOTIZACIJE: 950,00 kn + PDV

 STIPENDIJE: za svaki od termina odabiremo po jednog 100% stipendista (stipendiju mogu ostvariti studenti i nezaposlene osobe), više o prijavi za stipendiju možete pročitati ovdje.

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Sustav će prepoznati radi li se o grupi od minimalno dvije osobe ili o klijentu PJR-a te sukladno tome primijeniti popust na kotizacije
 3. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje ponuda za plaćanje u roku od 30 minuta od prijave
 4. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 5. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 6. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)