PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Datum/Vrijeme
11.04.2019
10:00 - 14:00

Lokacija
Projekt jednako razvoj d.o.o.

Kategorija


Sažetak programa

PJR KLUB je mjesto za stručno usavršavanje i (polu)dnevni susret članova PJR KLUB-a: klijenata PJR-a i polaznika PJR seminara.

 

Članovi KLUB-a većinom su iskusni korisnici EU sredstava ili su s ciljem da to postanu već krenuli u tom smjeru, kao i osobe na neki način uključene u postupke javne nabave.

 

Iz programa seminara: 

 • Što sve morate znati o EU fondovima – pravni kontekst relevantan za korisnike bespovratnih sredstava
 • Gdje i kako pronaći ključne informacije za prijavu i provedbu projekata
 • Najčešće greške u pisanju EU projekata koje kasnije uzrokuju glavobolje u provedbi
 • Alati za upravljanje EU projektima

 

Trajanje programa je 4 sata.

Zašto pohađati edukaciju

U nastavku su razlozi za pohađanje edukacije:

 

 • Problemi korisnika EU fondova često su slični, a (pokušaji) rješenja već negdje postoje
 • (Tuđe) iskustvo najbolja je škola, u ovom slučaju besplatna
 • Na PJR KLUB-u uvijek se obrađuju intrigantne i aktualne teme koje odabiremo na temelju prijedloga članova i stručnjaka
 • U izravnoj komunikaciji, dinamičnoj raspravi i opuštenoj atmosferi jednostavno nastaju nove poslovne suradnje
 • Stručnjaci koji izvode seminar dolaze iz PJR tima koji ima iskustvo s više od 500 EU projekata, kao savjetnici za razvoj projektnih ideja na info danima službenih natječaja i projektnim klinikama, kao konzultanti u razvoju i/ili provedbi projekata

 

Ova edukacija omogućuje Vam da, uz kratak teoretski okvir, kroz mnogo diskusije razmijenite saznanja i iskustva u području razvoja i provedbe EU projekata.

Ciljne skupine edukacije

Ciljne skupine PJR KLUB-a su osobe uključene ili zainteresirane za teme EU fondova / projekata i teme javne nabave.

PJR KLUB je namijenjen je:

 • svima koji su svoje projekte prijavili ili ih tek planiraju prijaviti na EU natječaje te svakako onima koji ih već provode.
 • svim savjetnicima i stručnjacima za javnu nabavu, teme su pripremljene tako da budu od interesa i naručiteljima i ponuditeljima.

Pogodnosti za polaznike PJR edukacija

TRAJNI POPUSTI: Kako svi polaznici edukacija postaju klijenti PJR-a, ukoliko po prvi put pohađate PJR edukaciju na ovom KLUB-u, dobivate redovni popust od 20% za svako sljedeće pohađanje naših programa.

KOMBINACIJA EDUKACIJE I SASTANKA: S obzirom da se edukacije većinom održavaju u edukacijskoj dvorani PJR-a, dolazak na edukaciju može se kombinirati s individualnim razgovorom s PJR stručnjacima, primjerice:

 • s intervjuom temeljem kojega radimo besplatne procjene potencijala pojedine organizacije za EU fondove ili savjetovanjem oko sukladnosti pojedine ideje s natječajem za EU sredstva
 • sa savjetovanjem oko potreba za sastavljanjem in-house programa usavršavanja u javnoj nabavi temeljem točnih potreba organizacije i savjetovanja u području osiguravanja kvalitete u provođenju postupaka javne nabave te postupanju sa žalbama.

Dnevni raspored

10:00-11:30

 • Što sve morate znati o EU fondovima – pravni kontekst relevantan za korisnike bespovratnih sredstava
 • Gdje i kako pronaći ključne informacije za prijavu i provedbu projekata (a kako bi se izbjegao kasniji povrat sredstava)?

11:30-12:00

Pauza za kavu

12:00-13:30

 • Statistika i istraživanja na području EU fondova
  • Najčešće greške u pisanju EU projekata koje kasnije uzrokuju glavobolje u provedbi
  • Kompleksnost zadatka upravljanje projektima
  • Pripremljenost / izvedivost samog projekta
  • Poštivanje propisa o državnim potporama
  • Odredbe Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
  • Nepravilnosti u javnoj nabavi

   

  Alati za upravljanje EU projektima

  Digitalizacija EU fondova – izazovi u provedbi

13:30-14:00

Rasprava i neformalna razmjena iskustava uz zakusku s ciljem povezivanja i umrežavanja

Profili trenera

Slaven Tadić

Slaven Tadić

voditelj prodaje provedbe projekata

Diplomirao pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. EU fondovima se počeo baviti volontirajući u civilnom sektoru te pišući projekte za udruge. U sustavu EU fondova je od 2011. godine, kada počinje sudjelovati aktivnije u razvoju i izradi projektnih aplikacija za nacionalne i EU natječaje. Bio je asistent na projektu „VIP Asistance“  koji se financira iz programa IPA IV i proveo ga je Hrvatski savez slijepih, sudjelovao je u organizaciji i provedbi projektnih aktivnosti, komunikaciji, izradi izvještaja, provedbi postupku nabava i kompletnoj projektnoj administraciji. U PJR-u je više godina radio u Odjelu provedbe projekata gdje je imao priliku savjetovati nekoliko desetaka korisnika u provedbi njihovih projekata, kao i njihovim pravima i obvezama koji proizlaze iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Bavi se poslovima vezanim uz državne potpore, piše stručne članke i drži edukacije u području državnih potpora i pravnih aspekata EU projekata. Vrlo je čest savjetnik za rizike u provedbi EU projekata, kao i izvoditelj radionica o uspješnoj provedbi projekata. U PJR-u se kao stručnjak za provedbu EU projekata i voditelj prodaje usluga u području provedbe EU projekata bavi utvrđivanjem potreba aplikanata i korisnika EU fondova za stručnim uslugama savjetovanja u provedbi i javnoj nabavi, radi na istraživanjima u provedbi projekata i surađuje u implementaciji rješenja eU-Mobil – Sustav za upravljanje EU projektima.

Vlatko Martinović

Vlatko Martinović

voditelj odjela za razvoj projekata

Diplomirao je psihologiju na Sveučilištu u Louisville, u SAD-u. Stručno znanje i iskustvo u područjima provedbe i praćenja shema dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova stjecao je kroz gotovo 12 godina rada na: Projektu socijalnog i gospodarskog oporavka, u SAFU i Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radio je na mjestima Stručnjak za društveni razvoj, voditelj projekata te voditelj Službe za provedbu projekata. Bio je član radne skupine za izradu Zajedničkih nacionalnih pravila. Vodio je pripremu prvih Poziva na dostavu projektnih prijedloga za mala i srednja poduzeća (MSP) u RH u okviru strukturnih fondova. Pripremio je i sudjelovalo u pripremi ukupno 11 Poziva na dostavu projektnih prijedloga za MSP i za institucije za potporu MSP-a. Izravno je upravljao ili koordinirao upravljanje preko 210 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava vrijednih više od milijardu HRK u okviru OPRK 2007.-2013., te preko 320 Ugovora vrijednih više od 1,8 milijardi HRK u okviru  OPKK 2014.-2020. Sudjelovao je u pripremi i provedbi 10 ugovora o uslugama u vrijednosti preko 80 milijuna HRK u ulozi voditelja projekta. Sudjelovao je u vrednovanju i odabiru projektnih prijava unutar prioritetne osi 3: Poslovna konkurentnost, OPKK 2014.-2020. U PJR-u upravlja odjelom za razvoj svih projekata klijenata koje poduzeće aplicira na natječaje, bavi se procjenom kvalitete ideja i razvojem projektnih aplikacija za privatne, civilne i javne subjekte, izradom studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi, te kontrolom kvalitete projektnih prijava.

Prijave za edukaciju

Ova je edukacija BESPLATNA za sve klijente PJR-a i polaznike prethodnih PJR edukacija, do dvije osobe iz iste organizacije.

Za one koji nisu pohađali u PJR-u ni jednu edukaciju niti su klijent ostalih usluga PJR-a, CIJENA KOTIZACIJE je 400,00 kn + PDV.

ROK PRIJAVE ZA EDUKACIJU: 2 radna dana prije termina održavanja edukacije

POSTUPAK PRIJAVE:

 1. Popunite Online prijavu ispod i kliknite “Pošalji prijavu”
 2. Na naznačenu kontakt email adresu automatski se šalje:
 3. a) potvrda polazničkog/ih mjesta, ako ste član PJR KLUB-a, i time je postupak za Vas gotov.
 4. b) ponuda za plaćanje u roku od 24 sata od prijave, ako niste klijent PJR-a.
 5. Potvrda polazničkih mjesta valjana je nakon izvršenog plaćanja
 6. Dodatne logističke upute o održavanju edukacije dobiti ćete na Vaš email dan prije termina održavanja edukacije
 7. Potvrdu o pohađanu i R1 račun primiti ćete nakon izvršenja usluge edukacije

Prijave za edukaciju

Prijave za ovaj događaj su zatvorene.

U slučaju poteškoća prilikom prijave, javite se na info@pjr.hr sa svojim podacima (ime, prezime, tvrtka, e-mail)