polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Hrvatski institut za financije: EU fondovi u 2013.

HIF je u suradnji s PJR-om u dva navrata organizirao jednodnevne seminare o EU fondovima u 2013. godini. Prvi seminar na temu EU fondova bio je teorijskog karaktera, s naglaskom na razumijevanje prilika i načina slaganja projektnog prijedloga za mogućnosti koje se...

read more

SI-MO-RA: Javna nabava i financijsko upravljanje

U sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU osiguralo je financijska sredstva za stručni seminar održan za...

read more