polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Seminar za djelatnike HRAST-a

Stručni seminar za djelatnike regionalne razvoje agencije Vukovarsko- srijemske županije HRAST financiralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu...

read more

Sustav financijskog upravljanja i kontrole

PJR je održao dvodnevnu edukaciju za djelatnike Istarske razvojne agencije s ciljem upoznavanja polaznika sa sustavom financijskog upravljanja i kontrole te s aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao. Polaznici su imali priliku izraditi...

read more

RBA: Osnove EU fondova i projekata

PJR je za djelatnike Raiffeisenbank Austria d.d organizirao jednodnevnu edukaciju o osnovama EU fondova i projekata. Djelatnici su se upoznali pobliže sa sustavom provedbe EU projekata, vrstama programa i projekata, vidjeli su nekoliko primjera projekata i upoznali se...

read more