polaznika edukacija

In house edukacije

Otvorene edukacije

Pogledajte kalendar i odaberite edukaciju za sebe

Reference | Održane edukacije

Zagrebačka županija: Edukacija o strukturnim fondovima

Na održanoj edukaciji o strukturnim fondovima djelatnici Zagrebačke županije upoznali su se sa strategijom Europa 2020, sa regionalnom/kohezijskom politikom EU i njenim instrumentima, sa funkcioniranjem sustava u Hrvatskoj te o drugim važnim informacijama o Programima...

read more