Izračun tečaja za plaćanja u grant ugovorima

Izračun tečaja za plaćanja u grant ugovorima

Prilikom izrade projekta potrebno je, uz logičku matricu i projektni prijedlog, izraditi i procjenu proračuna projekta. Financijski zahtjevi iskazani u budžetu navode se u eurima. Stoga se postavlja logično pitanje u kojoj se valuti mogu plaćati troškovi projekta te...
Novčani tijek u grant ugovoru

Novčani tijek u grant ugovoru

U programu IPA grant ugovori (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava) nude tri osnovne mogućnosti plaćanja. Opciju plaćanja izabire ugovorno tijelo, temeljem odredbi općih uvjeta ugovora. Mogućnost koja se najmanje koristi, i koja je daleko najnepovoljnija za...
Novčani tijek u grant ugovoru

Kako izraditi analizu rizika projektnih aktivnosti?

Nakon što su detaljne aktivnosti projekta jasno identificirane logičkom matricom i detaljno opisane u projektnom prijedlogu, a prije negoli se prijavitelj projekta uistinu konačno odluči da li će sve ove aktivnosti stvarno predložiti projektom, potrebno je napraviti...
Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Kako izraditi plan nabave u EU projektima?

Uistinu se može reći da je izrada plana javne nabave usluga, opreme i radova u provedbi projekata pola puta do uspjeha postupka nabave. Svaka nabava morala bi se sagledati u planu aktivnosti odnosno vremenskoj dimenziji aktivnosti koje prate postupak javne nabave...