Državne potpore – razlog postojanja i nadležnosti

Državne potpore – razlog postojanja i nadležnosti

U ovom broju Educe PJR nastavlja sa educiranjem  čitatelja o državnim potporama izrazito kompleksnom i širokom pravnom području u okviru prava tržišnog natjecanja, a koje je dijelom javnog prava EU. Posljednje tri godine ukazujemo na važnost usklađivanja natječaja i...
Izmjene manjeg značaja tijekom provedbe projekta

Izmjene manjeg značaja tijekom provedbe projekta

Izmjene informativnog karaktera Prema nacrtu Općih uvjeta ugovora koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, izmjene manjeg značaja...
Izmjene manjeg značaja tijekom provedbe projekta

Financijsko planiranje – novčani tijek projekta

Svaki projekt sadrži proračun koji se sastoji od stavki koje se dijele prema vrstama troškova, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima i pripadajućim mjestima troškova/šiframa radi jasne analitičke evidencije. Osim pravilne računovodstvene evidencije projekta i...