Javna nabava u doba COVID-19

Javna nabava u doba COVID-19

Na razini Europske unije javna nabava odavno je prepoznata kao jedan od ključnih alata kojim država između ostalog pokreće gospodarski sektor – i to u mirnodopskim uvjetima. U ovim ekstremnim situacijama navedeno još i više dolazi do izražaja s obzirom na važnost koju...
ESIF zajam za obrtna sredstva

ESIF zajam za obrtna sredstva

HAMAG-BICRO je 23.03.2020. g. objavio novi financijski instrument ESIF zajam za obrtna sredstva, za subjekte malog gospodarstva, uključujući novoosnovane subjekte. Svrha zajma je financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i...
Utjecaj korona virusa na EU projekte

Utjecaj korona virusa na EU projekte

Vlada Republike Hrvatske usvojila je paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije korona virusom. Među njima cijeli je niz mjera od kojih neke stupaju na snagu odmah, a pojedine čekaju izglasavanje Hrvatskog sabora i/ili Europskog parlamenta. Napominjemo kako u...
Utjecaj „Green deal-a“ na EU fondove

Utjecaj „Green deal-a“ na EU fondove

Proračun EU-a, države članice i privatni akteri imat će važnu ulogu u financiranju europskog zelenog plana. Sam proračun EU-a ne može biti dovoljan za borbu protiv klimatskih promjena ili za zadovoljavanje golemih globalnih potreba za ulaganjima. Države članice i...
Strateški se pripremite za „Green deal“

Strateški se pripremite za „Green deal“

Europska komisija predstavila je 14. siječnja 2020. godine „European Green Deal“ (Europski zeleni investicijski plan) koji će mobilizirati najmanje 1 bilijun eura za održive investicije u sljedećem desetogodišnjem razdoblju. Plan će omogućiti okvir za upravljanje...