Alati za izradu analize dionika – SWOT analiza

SWOT analiza – ključni alat

Najčešći alati kojima se služi prilikom izrade analize dionika su izrada matrice analize dionika, SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji) i Vennovi dijagrami. Prilikom korištenja bilo kojeg od navedenih alata, kvaliteta dobivenih informacija bit će značajno određena procesom prikupljanja informacija. U tom smislu, učinkovito korištenje metoda planiranja i komunikacije pomaže osigurati adekvatnu prezentaciju i shvaćanje perspektiva različitih dionika. SWOT analiza preporučuje se kod donošenja svih strateških odluka te je primjenjiva na sva područja.

Što je SWOT analiza?

SWOT analiza ili analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji (eng. strengths, weaknesses, opportunities, threats) metoda je strateškog planiranja organizacije koja se koristi kao metoda analize internih snaga i slabosti organizacije (u odnosu na druge ciljeve, ali i na druge subjekte) te vanjskih izazova s kojima je organizacija suočena.

Preduvjet za izradu SWOT analize je procjena ostvarivosti ciljeva, dok je njen cilj identifikacija ključnih unutarnjih i vanjskih faktora koji utječu na njihovu ostvarivost. Sad kad znamo što je SWOT analiza, idemo vidjeti na koje načine ju koristiti. SWOT analiza može se koristiti za analizu specifičnih problema i izazova s kojima se organizacija susreće te predstavlja temelj za razvoj metoda za njihovo rješavanje i ostvarivanje planiranih/željenih ciljeva. Također, SWOT analizu moguće je koristiti i za izradu horizontalnih analiza organizacije, krizno planiranje itd.

Kako koristiti SWOT analizu?

Jedan od načina korištenja je uspoređivanje snaga i slabosti kojim se pronalaze komparativne prednosti. Drugi način uključuje primjenu strategija kojima se slabosti i prijetnje pretvaraju u snage i prilike. Pritom se u analizi uobičajeno koriste faktori poznati u marketingu kao 4P, ljudski resursi, financijska sposobnost, proizvodna sposobnost i drugo. Vanjski faktori mogu uključivati makroekonomske kriterije, tehnološke promjene, legislativu, socijalno-kulturne promjene ili promjene tržišta (tržišnog pozicioniranja). Rezultati se u pravilu iznose u matrici.

Kakva je kvaliteta informacija dobivenih iz SWOT analize?

Kvaliteta informacija koje su dobivene SWOT analizom ponajviše ovisi o tome tko je u analizu uključen te kako je proces vođen. Pritom analiza zapravo samo daje strukturu i natuknice za daljnju raspravu. Pritom je neophodno imati na umu da ono što predstavlja snagu u ostvarivanju jednog cilja istovremeno može predstavljati prijetnju vezano uz ostvarivanje drugog cilja.

Matrica SWOT analize

SWOTOstvarivanje ciljeva:
pomoćpoteškoća
Interni faktoriSnage (S)Slabosti (W)
Eksterni faktoriPrilike (O)Prijetnje (T)

SWOT analiza provodi se u tri glavne faze

  1. Prikupljanje ideja o internim snagama i slabostima organizacije te eksternih prilika i izazova s kojima je organizacija suočena,
  2. Analiza situacije kroz iznalaženje metoda i mogućnosti kojima se aktivnosti i projekti planiraju na osnovi snaga, usprkos slabostima, a prilike koriste kako bi se minimalizirale prijetnje,
  3. Razvoj strategije za unapređenje (koja se naknadno finalizira koristeći ostale/dodatne alate za analitičko planiranje).

Proces kojim dolazimo do izrade matrice SWOT analize u pravilu će sadržavati sve ili dio sljedećih aktivnosti: postavljanje ciljeva, ocjena okruženja organizacije, analiza postojećih strategija (čiji rezultat može biti i analiza potreba/nedostataka), definiranje ključnih točaka i potencijalnih problema, razvoj strategije (ili unapređenje postojeće), priprema za provedbu (uključuje mobiliziranje resursa) i praćenje rezultata.

Odluka kojom unosimo određeni faktor u matricu ili ga izostavljamo mora biti utemeljena na vrijednosti tog faktora, odnosno na strategijama koje iz njega proizlaze (važan faktor proizvest će i važne strategije, dok nevažan faktor neće uopće proizvoditi strategije).

SWOT analiza nužno sadrži i određene nedostatke.

Tako, na primjer SWOT analiza može nepotrebno usmjeravati zaposlenike prema izradi nebitne dokumentacije umjesto fokusiranja na ostvarenje ciljeva. Također je moguće da matrica nije uređena u skladu s važnošću, što, na primjer, može proizvesti pogrešan dojam jednake važnosti slabih prilika u odnosu na velike prijetnje.

TOWS matrica

Valja napomenuti da uz navedeni pristup u izradi SWOT analize postoji i druga verzija, naime pristup TOWS matrice (obrnuti redoslijed slova sugerira obrnut pristup u ispunjavanju). TOWS pretpostavlja da je za organizaciju važnije prvenstveno se orijentirati na vanjske prilike i prijetnje u ostvarivanju ciljeva dok svoje snage i slabosti smatra sekundarnima.

PJR edukacije – prijavite se!

Za kraj ovog članka saznajte više i o drugim alatima koji su vam na raspolaganju ako želite postati uspješni voditelji projekta. Kalendar aktualnih PJR edukacija nalazi se ovdje

Uložite u svoje znanje već danas!

Najnoviji članci iz iste kategorije