Završna vanjska evaluacija EU projekta

Završna vanjska evaluacija EU projekta

Prioritet svake evaluacije projekta je poticanje promjena i daljnjih poboljšanja. Prema tome, i sam cilj završne evaluacije je definiranje rezultate ili zaključaka projekta, te davanje preporuka koje se mogu praktično upotrijebiti za modificiranje dizajna i poboljšanje provedbe budućih projekata.

Izvođenje evaluacije obuhvaća 3 osnovna stadija:

  1. Nositelj projekta definira opis poslova, odnosno sadržaj i opseg (tzv. Terms of Reference, u daljnjem tekstuoR);
  2. Evaluator prikuplja primarne i sekundarne podatke; analizira projektnu dokumentaciju i izvještaje, razmatra adekvatnu literaturu (studije, strateške dokumente) te provodi razgovore s ključnim dionicima u projektu;
  3. Evaluator elaborira nacrt izvještaja sukladno s ToR-om, koji se potom prezentira naručitelju evalucije čiji će se komentari uključiti u finalni prikaz evaluacijskog izvještaja.

Što je evaluacijski Terms of Reference (ToR)?

ToR je bazični dokument koji određuje fsadržaj, opseg i ciljeve evaluacije. ToR je sporazum između evaluatora i nositelja projekta.  Glavni dio koji ToR obavezno mora sadržavati jesu evaluacijska pitanja odnosno evaluacijski kriteriji. Dodatno, ToR pojašnjava radni i vremenski plan za prikupljanje podataka, pisanje i dostavljanje nacrt i finalnog izvještaja, te indicira tip metodologije koju će evaluator koristiti u procesu istraživanja i analize. Sukladno, dijelovi koje bi trebao sadržavati svaki ToR su: ● Cilj evaluacije ● Pozadina i opis projekta ● Evaluacijska pitanja ● Preporuke ● Metodologija ● Radni plan i vremenski raspored i ● Koncept izvještaja.

Struktura Evaluacijskog izvještaja

Format pojedine evaluacije se prilagođava cilju evaluacije i smjernicama komentarima koje zada naručitelj. Standardni dijelovi najčešće obuhvaćaju sažetak, uvod, analizu, zaključke,preporuke te dodatke. Najveća pažnja daje se analizi, odnosno analitičkom djelu evaluacije i preporukama, dok se deskriptivne informacije (metodologija, lista konzultiranih dionika, opis projekta itd.) svode na minimalnu razinu i prilažu se u dodacima.

Evaluacijski kriteriji za EU projekte

Europska komisija definira evaluaciju projekta kao ocjenu relevantnosti, učinkovitosti, efikasnosti, utjecaja, i održivosti projekta. Kod evaluacije EU projekata, kriteriji mogu, ali i ne moraju uključivati svih 5 navedenih. Da bi se postigla dubinska i kvalitetna analiza, ponekad je oportuno koncentrirati se samo na dio kriterija.

Što pojedini kriterij ocjenjuju?

Relevantnost odgovara na pitanje primjerenosti ciljeva projekta u odnosu na probleme koji nastoji riješiti te u odnosu na fizičko i političko okruženje u kojem se projekt odvija. Također, kriterij relevantnosti uključuje ocjenu kvalitete pripreme i formuliranja projekta, to jest logiku i cjelovitost procesa planiranja projekta, unutarnju logiku i koherenciju projektnog dizajna.

Efikasnost upućuje na činjenicu da su rezultati projekta ostvareni u okvirima razumnih troškova, te pobliže razmatra kako dobro su inputi/uložena sredstva pretvoreni u aktivnosti, u smislu kvalitete, kvantitete i vremenskog okvira, kao i kvalitete postignutih rezultata. Da bi se uočilo je li primijenjen najučinkovitiji postupak, ovaj kriterij općenito zahtjeva uspoređivanje s različitim pristupima za postizanje istih rezultata.

Učinkovitost ocjenjuje kako rezultati doprinose ostvarenju cilja projekta, te kakav je bio utjecaj pretpostavki na projektna postignuća. Učinkovitost također obuhvaća ocjenu koristi koje dobiva ciljna skupina, posebno se osvrćući na žene i muškaraca i ranjive skupine, kao što su djeca, stariji i osobe s invaliditetomi.

Utjecaj je kriterij koji razmatra utjecaj projekta na širu okolinu, te njegov doprinos višim ciljevima na političkoj i sektorskoj razini (kao što je sažeto u projektnom „općem cilju“).

Održivost je ocjena vjerojatnosti opstajanja koristi proizašlih iz projekta nakon prestanka priljeva vanjskih izvora sredstava, s posebnim naglaskom na postojanje vlasništva (‘ownership’) ciljne skupine nad projektnim rezultatima.

Na kraju, bitno je napomenuti da mnogi gledaju na evaluaciju kao na posljednji korak kojim projekt završava i kojim se zatvara projektni ciklus. Naprotiv, evaluacija se prvenstveno treba gledati kao na prvi korak novog ciklusa i novog projekta. Stoga, najveća vrijednost evaluacije upravo zavisi o kvaliteti i kredibilnosti danih preporuka. Preporuke bi morale biti realne, provedive i korisne, te nas direktno uputiti na načine kreiranja još boljeg, uspješnijeg i učinkovitijeg budućeg projekta.

[wpfilebase tag=file id=36 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije