provedena vanjska evaluacija projekata

Tu smo za vas

Reference | Evaluacije projekata koje smo proveli

“Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem (ADHD)”

 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) - Projekt Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za cilj ima utvrđivanje kvalitete socijalne uključenosti djece i učenika s PAS i ADHD-om u Republici Hrvatskoj. Specifični ciljevi...

read more

“P4P – Partnerstvo za razvoj”

 (Lokalno partnerstvo za zapošljavanje LPZ) - Cilj projekta je doprinos povećanju zaposlenosti na području Sisačko-moslavačke županije povećanjem postojeće razine znanja i vještina članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkog županiji. U okviru...

read more

“Zajedno u akciji “

(Udruga Terra) - Cilj projekta je međusobna suradnja i partnerstvo više organizacija civilnog društva koje okupljaju ciljane skupine (djeca pripadnici romske nacionalne manjine, bivši ovisnici o drogama, beskućnici, zatvorenici). Suradnja je usmjerena na zajedničko...

read more