Reference | Organizacije s kojima smo radili

klijenata PJR-a

Tu smo za vas

Kontakt

A – H

24 sata d.o.o.
5 M-IGI d.o.o.
ABC-STEP j.d.o.o.
ABIES ALBA d.o.o.
ACG Lukaps d.o.o.
ACI d.d.
AD Arma revizija
AD Klaster
Addiko Bank d.d.
ADETEF (Francuska)
Adoro vrata d.o.o.
Adria Bonus d.o.o.
Adria Media Zagreb d.o.o.
Adriateh d.o.o.
ADVISO za projektiranje i zaštitu okoliša
Agalma d.o.o.
Agencija za investicije i konkurentnost
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom gospodarstvu
Agencija za razvoj Varaždinske županije
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Agencija za vodne putove Vukovar
Agencija za znanost i visoko obrazovanje Agrozea
Aktiva
Aktivist d.o.o.
Alea rotunda d.o.o.
Alfa analitika d.o.o.
Algebra d.o.o.
Zagreb Aliger ars d.o.o.
Alimine savjetovanje d.o.o.
Allianz Zagreb d.d.
Almes-eko d.o.o.
Amabilis nekretnine d.o.o.
AMD d.o.o.
Amplus Subsidum Consult d.o.o.
Androlić konzalting j.d.o. o.
Apis IT d.o.o.
Aqua Campus d.o.o.
Aranea Arata Biz d.o.o.
Atos IT Solutions and Services d.o.o.
Audio-video trend d.o.o.
Austrijski ured za vanjsku trgovinu
Auto Arbanas d.o.o.
Ave ensis d.o.o.
BCC Services d.o.o.
BD reviz d.o.o.
BD savjetovanje d.o.o.
Beram d.o.o.
Bercon d.o.o.
Biovega d.o.o.
Blink d.o.o.
Bolnica Čakovec
Bolnica Slavonski
Brod Booking managmenet j.d.o.o.
Briefing komunikacije d.o.o.
Brodsko-posavska županija
CAD-ING d.o.o.
CARNet d.o.o.
Castrum Pula 97 d.o.o.
Centar inkluzivne potpore IDEM
Centar tehničke kulture Rijeka
Centar za civilne inicijative
Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo
Centar za inkluzivne radne aktivnosti
Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata
Centar za mlade Osijek
Centar za obrazovanje odraslih Validus
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj
Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac, Šibenik
Centar za održivi razvoj
Centar za poduzetništvo Osijek
Centar za poslovni razvoj i studije d.o.o.
Centar za razvoj poduzetništva Novska
Centar za razvoj unutarnje plovidbe d.o.o.
Centar za rehabilitaciju Fortica – Kraljevica
Centar za rehabilitaciju Ozalj
Centar za rehabilitaciju Varaždin
Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije
Centaroprema RE&ZIN d.o.o.
Centum Percent d.o.o.
Cenzura Plus, Split
CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Cinotti revizija d.o.o.
Combis d.o.o., Zagreb
Comunita Mondo Nuovo, Italija
Conar konzalting d.o.o.
Coner d.o.o.
Contitental Film d.o.o.
Corus savjetovanje d.o.o.
Cotrugli Business School, Zagreb
Cresanka d.d.
Crnalić d.o.o.
Cro-bit  d.o.o.
Crup d.o.o.
CS Computer Systems d.o.o.
Dacco d.o.o.
Datalab Tehnologije d.o.o.
Data-Link d.o.o.
Deloitte Savjetodavne Usluge d.o.o.
Deša, Dubrovnik
Devan j.d.o.o.
Development Studio d.o.o.
Direkcija za evropske integracije, Sarajevo
Dječji vrtić “Smjehuljica”
DLS d.o.o.
Dnevnik d.o.o. Zagreb
Dom socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe Varaždin
Dom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb
Dom za odrasle osobe Bistričak
Dom za starije i nemoćne osobe Knin
Dom zdravlja Osijek
Društvo istraživača mora „20000“ milja
Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR)
Drvna industrija Novoselec d.o.o.
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Državna škola za javnu upravu
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Državni ured za središnju javnu nabavu
Državni zavod za statistiku Dubrovačko-neretvanske županije
Dundo promet d.o.o.
Dundo-promet d.o.o.
Đurkin d.o.o.
E.V.A. BLUE d.o.o.
East West Consulting, Belgija
Eckert & Ziegler Bebig
Ecorys Hrvatska d.o.o.
Ecorys International BV
Eko d.o.o.
Eko-Flor plus d.o.o.
Ekonerg d.o.o.
Ekonometrija d.o.o.
Ekonomski institut Zagreb
Elektromehanička radnja Penić
Elektrotehnički fakultet Osijek
Energetski institut Hrvoje Požar d.o.o.
Enfiteh 21 d.o.o.
Enova Sarajevo
EPRD Office for Economic Policy and Regional Development Ltd.
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Erste&Steiermarkische Bank d.d.
Eti-tisak d.o.o.
EU centar EU project management consulting (EU PMC), Zagreb
Euro Grant konzalting d.o.o.
Euro Structor d.o.o.
Euro tim d.o.o.
Eurocijev d.o.o.
Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o.
Europak d.o.o.
Europska banka za obnovu i razvoj
Europski edukacijski forum
Euro-Tim d.o.o.
Excel Educa, Osijek
Exoro d.o.o.
Poreč EXPERTA – poslovno učilište
Experto Crede d.o.o.
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
Festival suvremenog Židovskog filma
FIN projekt d.o.o.
Finik d.o.o.
Forel projekt
Fortius info d.o.o.
Franjevački svjetovni red, Rijeka
Genera d.d.
Geneza d.o.o.
Georg d.o.o.
German Education and Training (Njemačka)
Gesta d.o.o.
Geus d.o.o.
Gimnazija Matija Mesić, Slavonski Brod
GK grupa d.o.o.
GOPA consultants (Njemačka)
Gorica Staklo d.o.o.
Grad Benkovac
Grad Daruvar
Grad Drniš
Grad Dubrovnik
Grad Dugo Selo
Grad Đurđevac
Grad Grubišno polje
Grad Karlovac
Grad Kaštela
Grad Križevci
Grad Krk
Grad Labin
Grad Mursko Središće
Grad Ogulin
Grad Opatija
Grad Oroslavje
Grad Osijek
Grad Pakrac
Grad Pazin
Grad Petrinja
Grad Pregrada
Grad Rijeka
Grad Samobor
Grad Senj
Grad Sinj
Grad Sisak
Grad Umag
Grad Virovitica
Grad Vodice
Grad Zagreb
Gradnja d.o.o.
Gradska toplana d.o.o.
Grako d.o.o.
Grupa Vern, Zagreb
Hauska & Partner d.o.o.
HCL Consultants Ltd.
Helb d.o.o.
HEP d.d.
Hidroelektra-projekt d.o.o.
HKIG Hrvatska komora inženjera građevinarstva
HLB Revidicon d.o.o.
Hodicon d.o.o.
Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Hops d.o.o.
HP Produkcija d.o.o.
HR PRO d.o.o.
HRAST- Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije
HRpro d.o.o.
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG)
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatska gorska služba spašavanja
Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Dubrovnik

H – P

Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska poljoprivredna agencija
Hrvatska pošta d.d.
Hrvatska turistička zajednica
Hrvatska udruga poslodavaca
Hrvatske autoceste d.o.o.
Hrvatske autoceste d.o.o.
Hrvatske šume d.o.o
Hrvatske vode
Hrvatski centar za čistiju proizvodnju
Hrvatski geološki institut
Hrvatski institut za povijest
Hrvatski institut za tehnologiju
Hrvatski savez gluhih i nagluhih
Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir
Hrvatski savez slijepih
Hrvatski savjet za zelenu gradnju
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatski zavod za hitnu medicinu
Hrvatski zavod za zapošljavanje
HSM-informatika d.o.o.
HSTEC d.d.
HT d.d.
Hulla Co & Human Dynamics (Austrija)
Hypo Alpe Adria Bank d.d.
Icon Institute (Njemačka)
Ida d.o.o.
IM&C d.o.o.
IN2 d.o.o.
Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.
Info Novitas d.o.o.
Infodom d.o.o.
Infoproces d.o.o.
Inovacije i razvoj d.o.o.
Inova-G d.o.o.
Inspecto d.o.o.
Institut IGH d.d.
Institut Ruđer Bošković
Institut za investicije
Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava
Institut za medicinska istraživanja
Institut za menadžment
Institut za oceanografiju i ribarstvo
Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Institut za razvoj i međunarodne odnose
Institut za turizam Instruktažni centar d.o.o.
Križevci Intellectus d.o.o.
Inter cars d.o.o.
Intercorona d.o.o.
Interexpert-Zagreb d.o.o.
Inženjerski biro d.d
IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.
IRTA d.o.o. Istarska razvoja agencija
IDA d.o.o. Istarska županija
Istarski vodovod d.o.o.
ITC-ILO (Italija)
Ivanićplast d.o.o.
Ivkom d.d.
Ivomi d.o.o.
IVULA d.o.o. za poslovno savjetovanje
Izbor-Jandrić d.o.o.
Javna ustanova Nacionalni park Krka
Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit
Javna ustanova Park prirode Medvednica
Javna ustanova Priroda
Javna ustanova Rera S.D.
Johnson&Johnson S.E. d.o.o
JVM Metalic d.o.o.
K.S.U.-COMPANY d.o.o.
Kamenički d.o.o.
Kamgrad d.d.,
Zagreb Kancona d.o.o.
Kaplast d.d.
Kaznionica u Lepoglavi
Kerschoffset d.o.o.
KFK Tehnika d.o.o.
Klik par d.o.o.
Klimaoprema d.d.
Klinička bolnica Dubrava
Klinička bolnica Sveti Duh
Komunalac Sisak d.o.o.
Komunalac Vrbovec d.o.o.
Komunalije d.o.o.
Konikom d.o.o.
Kono.com j.d.o.o.
Koprivničko-križevačka županija
Korčulanska razvojna agencija
Krapinsko-zagorska županija
Kraš d.d.
Krear, obrt za poslovne usluge
Kružnica d.o.o.
Kuka Mar-Mat d.o.o.
L.I.F.E. Edukacija d.o.o.
Lada d.o.o. Zagreb
LAG Adrion
LAG Bilogora-Papuk
LAG Petrova gora
LAG Podravina
LAG Vip Lider press d.d.
Lijerica d.o.o.
Logička matrica d.o.o.
Lokalna akcijska grupa „Laura“
Lokalna razvojna agencija poslovni park Bjelovar
Lora d.o.o.
LTH Metalni lijev d.o.o.
Lučka uprava Osijek
Lučka uprava Vukovar
Ludbreško sunce
Mapa znanja d.o.o.
MARJAN – Društvo za zaštitu i unapređenje Marjana Marker d.o.o.
MARSI d.o.o.
Mazars Cinotti Audit d.o.o.
Mazars Cinotti Consulting d.o.o.
MB Frigo Grupa d.o.o.
MD Konstrukcije d.o.o.
Media Mix d.o.o.
Media Servis d.o.o.
Medical 3D Design d.o.o.
Medicinski fakultet u Rijeci
Medicinski fakultet u Zagrebu
Medi-Lab d.o.o.
Mediteranski institut za istraživanje života
Međimurska županija
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
Mega produkcija d.o.o.
Metronet Telekomunikacije
Metroteka d.o.o.
MGK-pack d.d.
Microsoft Hrvatska d.o.o.
Mihovil d.o.o. Sibenik
Mikronis d.o.o.
Mila Marine j.d.o.o.
Mi-Maris d.o.o.
Ministarstvo branitelja
Ministarstvo financija
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Ministarstvo hrvatskih branitelja
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo uprave
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Mirakul d.o.o.
Mirovna grupa mladih Dunav
MMV savjetovanje za razvoj d.o.o.
Mondo d.o.o.
Moneo d.o.o.
Moneo savjetovanje d.o.o.
Mreža znanja d.o.o.
Nabla plus d.o.o.
Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela
NARCOR d.o.o.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar
Neo Design d.o.o. NFO d.o.o.
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Yerkovich
Odvjetničko društvo Beloša & Jukić j.t.d.
Olympus Omega software d.o.o.
Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod
Opća bolnica Varaždin
Općina Antunovac
Općina Barilović
Općina Brdovec
Općina Darda
Općina Desinić
Općina Donja Voća
Općina Kravarsko
Općina Lumbarda
Općina Nijemci
Općina Pitomača
Općina Smokvica
Općina Topusko
Općina Tordinci
Općina Vrsar
OPG Yerkovich
OptimIT d.o.o.
Optiplast d.o.o.
Organizacija d.o.o.
Organizacija za građanske inicijative (OGI), Osijek
Osječko-baranjska županija
Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Zagreb
Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb
Osnovna škola Vladimira Nazora
OTV d.d.
Outward Bound pustolovina j. d. o. o.
Parkovi d.d.
Perfectus Revizija d.o.o.
Perpetuum Mobile
Petrinjska razvojna agencija d.o.o.
PIA Intelligence & Security d.o.o.
Pins d.o.o.
Planet SA (Grčka)
Plinacro d.o.o.
PM GROUP
Pod d.o.o.
Podi Šibenik d.o.o.
Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
Poduzetnički centar Samobor d.o.o.
Poduzetnički inkubator Virovitica
Poduzetnički inkubator ZIP d.o
Poliklinika Arcadia Daruvar
Poliklinika za kirurgiju, ginekologiju i plastičnu kirurgiju Arcadia
Politehnika Pula – Visoka tehnička škola
Poljoprivredna savjetodavna služba
Poljoprivredni institut Osijek
Pomorsko učilište – Nautički centar, Zagreb
Porta Futura d.o.o.
Poslovna inteligencija d.o.o.
Poslovna učinkovitost d.o.o.
Poslovni park Bjelovar d.o.o.
Poslovni park Virovitica d.o.o.
Poslovno učilište Promotor, Zagreb
Poslovno-inovacijski centar Hrvatske
Pravosudna akademija
Primakon d.o.o., Zagreb
Primorsko-goranska županija
Priroda liječi d.o.o.

P – Ž

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Privredna banka Zagreb
Project Management Group (Irska)
Pro-Klima d.o.o.
Pružne građevine d.o.o.
Prvi korak
Poduzetnički centar d.o.o.
Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ – Umag
Pučko otvoreno učilište Algebra
Pučko otvoreno učilište Daruvar
Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja
Pučko otvoreno učilište Križevci
Pučko otvoreno učilište Novska
Pučko otvoreno učilište Poreč
Pučko otvoreno učilište Samobor
Radilica d.o.o.
Radio Croatia d.o.o.
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
RASCO d.o.o.
Razbor d.o.o.
Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA
Razvojna agencija Ličko-senjske županije
Razvojna agencija Podravine i Prigorja – PORA
Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA
Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA
Razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA
Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije
Rehabilitacijski centar za stres i traumu
Revisa d.o.o.
Revizija Finar d.o.o.
Revizija Štokov d.o.o.
Revizorsko društvo
REVIDENS d.o.o.
RPR Conto d.o.o.
RRIF konzalting d.o.o.
Zagreb RRIF plus d.o.o., Zagreb
RRIF učilište za poduzetništvo, Zagreb
RSM Croatia d.o.o.
Ruber d.o.o.
SABARIA d.o.o.
Safege d.o.o.
Sarađen d.o.o.
Sarajevska regionalna razvojna agencija
Sberbank d.d.
Scala d.o.o.
Schachermayer d.o.o.
Sedam IT d.o.o.
Selectio d.o.o.
Sense savjetovanje d.o.o.
Sequa GmbH (Njemačka)
Serda d.o.o.
Siemens d.d.
Signalinea d.o.o.
Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Sisačko-moslavačka županija
Sisak projekti d.o.o.
Slavuj Omišalj
Solekum d.o.o.
Span d.o.o.
Speculum d.o.o.
Speranza d.o.o.
Splitsko-dalmatinska županija
Sportski savez Rijeka
Srednja škola Bedekovčina
Srednja škola Ivanec
Srednja škola kneza Branimira Benkovac
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića
Srednja škola Oroslavje
Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača
Srednjoškolski đački dom Zadar
Step Ri d.o.o.
Sto koluri Split
STORM Computers d.o.o.
Stowarzyszenie B4
STRABAG d.o.o.
Studentski centar Karlovac
Studentski centar Sisak
Studentski centar Varaždin
Sunčana staza Zagreb d.o.o.
Superna d.o.o.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište Sjever
Sveučilište u Osijeku, Građevinski fakultet
Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Rijeci
Sveučilište u Splitu
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu, Ured za doktorske studije i programe
Sveuličište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Synergia savjetovanje d.o.o.
Škola za cestovni promet Zagreb
Tau on line d.o.o., Zagreb
Teamnet Croatia d.o.o.
Tehnička škola Ruđer Bošković, Zagreb
Tehnička škola Slavonski Brod
Tehnički fakultet u Rijeci
Tehničko veleučilište Zagreb
Tehnix d.o.o.
Tehnokom d.o.o.
Tehnološki park Varaždin d.o.o.
Tehnomobil d.o.o.
Terme Jezerčica d.o.o.
Tesla d.o.o.
Texel d.o.o.
Tihon d.o.o.
TIM Kabel d.o.o.
Toding d.o.o.
Toner d.o.o.
Tora d.o.o.
Trenutak.39
Trilix d.o.o.
Turistička zajednica grada Karlovca
Turistička zajednica grada Ogulina
Turistička zajednica općine Pakoštane
Tvornica mreža i ambalaže d.o.o.
Učilište IDEM
Učilište Katedra
Učilište Katedra za informacijsku i strukovnu izobrazbu
Udruga EU centar
Udruga Europa plus
Udruga građana Ninske Vodice
Udruga Historika
Udruga Hrvatski računovođa, Zagreb
Udruga Osmijeh
Udruga osoba s invaliditetom Daruvar
Udruga Pegaz, Rijeka
Udruga slijepih Zagreb
Udruga Sv. Bartolomej
Udruga Terra
Udruga za demokratsko društvo UDD
Udruga za kreativni socijalni rad
Udruga za poticanje poduzetništva i razvoj ljudskih potencijala Europa Plus
Udruga za promicanje inkluzije Udruga za samozastupanje
Udruga ZvoniMir
UHY HB EKONOM d.o.o.
UHY Savjetovanje d.o.o.
UNDP Bosna i Hercegovina
UNDP Hrvatska
UNIKOM d.o.o.
Univerzitet u Bihaću, Biotehnološki fakultet
Urbico, obrt za poslovno savjetovanje i računovodstvo
URBOS d.o.o.
Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji
Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Uriho, Zagreb
Uslužni obrt „Vedeco team“
Ustanova za razvoj Grada Senja
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac
V.E.M.S. d.o.o.
Valzor d.o.o.
Varaždinska županija
Večernji list d.o.o. Zagreb
Veleposlanstvo Australije u Republici Hrvatskoj
Veleučilište Marko Marulić
Veleučilište u Karlovcu
Veleučilište u Požegi
Veleučilište u Varaždinu
Velinac d.o.o.
Veritas revizija d.o.o.
Via d.o.o. Vinkovci
VIDRA –Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije
Vipnet d.o.o.
Virkom d.o.o.
Virovitičko-podravska županija
Virtus poslovno poslovanje d.o.o.
Vision d.o.o.
Visoka poslovna škola Libertas
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti “Baltazar Adam Krčelić”
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
Visoko učilište Algebra
Vodolim
Vodoprivreda-Zagorje d.o.o.
Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Vodovod Korenica d.o.o.
Vollo tehnologije d.o.o.
Vrijes d.o.o.
Vugrince d.o.o.
Vukmir i suradnici
Vukovarsko-srijemska županija
WYG International Ltd.
Xenon savjetovanje d.o.o.
Yammat d.o.o.
Zagorska razvojna agencija d.o.o.
Zagrebačka banka d.d.
Zagrebačka škola ekonomije i managementa
Zagrebačka županija
Zagrebački holding d.o.o.
Zagrebtrans d.o.o.
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o.
Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
Zavod za prostorno uređenje
Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
Zavod za unapređivanje zaštite na radu
Zelena akcija
Zeleni Osijek – Udruga za zaštitu prirode i okoliša
Zlata vrijedan j.d.o.o.
Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci
Zračna luka Pula
Zračna luka Pula d.o.o.
Željezničko projektno društvo d.d.
Ženska grupa Karlovac Korak
Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije