Ana Fresl

Direktorica

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je program Executive MBA na Cotrugli poslovnoj školi, trenutno pohađa MBA studij e-leadership na VŠ Algebra. Od 2005. godine, znanja i iskustva u području EU fondova i projekata stječe u 5 godina rada u Ministarstvu financija i SAFU gdje je u samim početcima uspostave sustava EU fondova u Hrvatskoj doprinijela dobivanju akreditacije Europske unije za upravljanje programima Phare i IPA. U SAFU je samostalno vodila preko 50 projekata, upravljala portfeljem odjela od preko 200 različitih projekata i vodila SAFU-ov odjel za izobrazbu. 2009. godine osniva i od onda vodi PJR. Savjetovala je preko 350 projekata, radila je kao stručni savjetnik na 20-ak projekata tehničke pomoći javnoj upravi u RH i zemljama susjedne regije izrađujući procedure i procese i obrazujući djelatnike državnih tijela u sustavu. S preko 13 godina iskustva u EU projektima, Ana je prepoznati predavač, a o sustavu fondova, tumačenju natječaja na službenim „info danima“, načinu kako prijaviti projekt na EU natječaje i o uspješnoj provedbi projekata educirala je više od 5.000 ljudi. U PJR-u se bavi upravljanjem poduzećem, strateškim razvojem, osiguranjem kvalitete, razvojem ljudi, stručnim savjetovanjem u razvoju i provedbi EU projekata. Predsjednica je HUP – Udruge profesionalaca u fondovima EU i potpredsjednica Vijeća Zajednice poslovnih savjetnika pri HGK. Koautorica je prvog Stripa za početnike u EU fondovima, prvog velikog istraživanja PJR-a EUčinkovitost napravljenog u suradnji s 390 financiranih EU projekata i prvog Sustava za provedbu EU projekata – eU-Mobil.