PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Financijske korekcije u nabavama na EU projektima

Provođenje projekata (su)financiranih iz EU proračuna nije lagana obaveza. Znatna količina energije i angažmana je potrebna da se pripremi projektni prijedlog, da se isplaniraju sve aktivnosti do najmanjih detalja te da se proračun projekta adekvatno pripremi.

read more

Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzeća

Za proaktivno i profesionalno upravljanje društvom, upravi je potrebno dostavljanje specifičnih informacija u obliku izvještaja. Izvještaje je nužno pripremati u strogo zadanim rokovima te ad hoc, s obzirom da je njihova bitna karakteristika da su „točno na vrijeme i na točnom mjestu“. Izvještaji za investitore dijele sličan oblik, dok su izvještaji za kreditore nešto jednostavniji i jednoobrazniji zato što prvenstveno trebaju prikazati sposobnost društva u financiranju vlastitih obaveza uz normalno poslovanje. Naravno, pripremanje takvih izvještaja nije nimalo jednostavno, stoga će nam upravo ova podjela pomoći u razumijevanju o čemu, kako i zašto trebamo izvijestiti putem izvještaja.

read more

Što sve uzeti u obzir kada se radi ekonomsko-financijska analiza

Imovina, kapital i obveze
Promatraju se osnovna sredstva koja se sastoje od dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, te kratkotrajne imovine koja se sastoji od zaliha, potraživanja i novca. Nakon osvrta na svaki pojavni oblik imovine, uzima se u obzir način i metoda financiranja osnovnih odnosno obrtnih sredstava.

read more

Kako napisati analizu opcija

Analiza opcija služi za ocjenu zašto smo se odlučili za provedbu planiranog projekta kao alternativu ne-činidbi, minimalnoj činidbi i činjenju nečeg drugog.

read more