PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzeća

Za proaktivno i profesionalno upravljanje društvom, upravi je potrebno dostavljanje specifičnih informacija u obliku izvještaja. Izvještaje je nužno pripremati u strogo zadanim rokovima te ad hoc, s obzirom da je njihova bitna karakteristika da su „točno na vrijeme i na točnom mjestu“. Izvještaji za investitore dijele sličan oblik, dok su izvještaji za kreditore nešto jednostavniji i jednoobrazniji zato što prvenstveno trebaju prikazati sposobnost društva u financiranju vlastitih obaveza uz normalno poslovanje. Naravno, pripremanje takvih izvještaja nije nimalo jednostavno, stoga će nam upravo ova podjela pomoći u razumijevanju o čemu, kako i zašto trebamo izvijestiti putem izvještaja.

read more

Što sve uzeti u obzir kada se radi ekonomsko-financijska analiza

Imovina, kapital i obveze
Promatraju se osnovna sredstva koja se sastoje od dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, te kratkotrajne imovine koja se sastoji od zaliha, potraživanja i novca. Nakon osvrta na svaki pojavni oblik imovine, uzima se u obzir način i metoda financiranja osnovnih odnosno obrtnih sredstava.

read more

Kako napisati analizu opcija

Analiza opcija služi za ocjenu zašto smo se odlučili za provedbu planiranog projekta kao alternativu ne-činidbi, minimalnoj činidbi i činjenju nečeg drugog.

read more

Kako izgleda ispravan redoslijed planiranja komunikacije?

Odlučili ste prijaviti projekt, razradili ste projektnu ideju, odredili ciljeve, ciljne skupine i aktivnost no u prijavnom ste se obrascu susreli s upitom o rezultatima komunikacijskih aktivnosti svojeg projekta koje trebate unijeti u unaprijed zadane stupce što znači da ste već morali odrediti rezultat komunikacijskog procesa bez da ste uopće isplanirali njegov početak i tijek, a još manje odredili alate kojima ćete zadani cilj ostvariti. Suočeni s navedenim, odlučujete se odabrati ono što Vam se, na prvu, čini najjednostavnijim te se na brzinu odlučujete za određene mjere vidljivosti, dok mjere komunikacije potpuno izostavljate.

read more

Nove upute za obveznu komponentu promidžbe i vidljivosti u EU projektima i najčešće zablude korisnika

Dana 1. lipnja 2015. godine na snagu su stupile nove upute za korisnike bespovratnih sredstava vezane uz mjere informiranja i komunikaciju u projektima sufinanciranima u okviru europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u razdoblju od 2014. – 2020. te su tako postale obvezujuće za sve korisnike sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF).

read more