PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Faktori uspješnosti i preporuke za pripremu EU projekta u području razvoja ljudskih potencijala- (1) Izbor i motivacija ciljane skupina

Izuzev važnih pitanja upravljanja EU projektima s aspekta projektnog menadžmenta, uključujući procedure, procese javne nabave, upravljanje tijekom novca i drugo, kao temu za promišljanje uspješnosti EU projekata u području razvoja ljudskih potencijala, izabrali smo tri ključne „sadržajne“ teme u kontekstu kvalitetnijeg razvoja EU projekata: (1) Izbor i motivacija ciljane skupine; (2) Projektno partnerstvo i (3) Osmišljavanje održivosti.

read more

Potencijal organizacije za korištenje EU fondova

Ključni strateški dokumenti u kojima se određuju prioriteti financiranja iz strukturnih fondova EU, osim što nam daju naznaku o tome koje natječaje za bespovratna sredstva možemo očekivati u trenutnom financijskom razdoblju (od 2014. – 2020. godine), daju nam i sliku o preferiranim vrstama organizacija odnosno budućim prijaviteljima poticaja. Temeljem tih strateških dokumenata može se odrediti potencijal organizacije za korištenje EU fondova odnosno procijeniti količinu prilika u natječajima.

read more

Praksa DKOM-a u postupcima javne nabave financirane iz EU fondova

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: DKOM) objavila je Izvješće o najčešćim razlozima za izjavljivanje žalbe i najčešće utvrđenim nepravilnostima u žalbenim postupcima javne nabave financirane iz ESI fondova, Schengenskog instrumenta i strateških investicija u radu DKOM-a u 2014. godini (dalje u tekstu: Izvješće).[1]

read more

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Ulaskom u novo razdoblje strukturnih i investicijskih fondova, pravila postupaka dodjele bespovratnih sredstava se mijenjaju. U nastavku donosimo faze postupaka dodjele bespovratnih sredstava na primjeru natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., namijenjena mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP): „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“.

read more

Kako pristupiti novootvorenim natječajima za poduzetnike

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je prva dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ iz 2014.-2020., namijenjena mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP): „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ i „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“. U nastavku donosimo pregled koraka koje preporučamo slijediti prilikom prijave projekata na navedene Pozive.

read more

Osvrt na nova pravila javne nabave u 2014-2020

Pravne i fizičke osobe koje nisu u obvezi primjenjivati Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-dalje u tekstu Zakon) predstavljaju takozvane neobveznike javne nabave; u daljnjem tekstu: NOJN.

read more