Karakteristike javne nabave u projektima koje financiraju EU fondovi

Prilikom raspisivanja natječaja iz fondova Europske unije, međunarodnim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije određeno je da će se, umjesto nacionalnih, primjenjivati europska pravila javne nabave. Iako ovo postavlja znatna ograničenja i poteškoće korisnicima sredstava, s druge strane predstavlja sigurnost poreznim obveznicima EU koji putem različitih financijskih instrumenata ulažu svoja sredstva u zemlje regije i šire.

Slijedom navedenog, prilikom raspisivanja natječaja za projekte koji će biti financirani EU sredstvima, hrvatska tijela dužna su slijediti pravila tzv. Praktičnog vodiča kroz procedure ugovaranja pomoći Europske unije trećim zemljama (PRAG). Pravila navedena u Praktičnom vodiču pojašnjavaju postupke ugovaranja i nabave opreme, radova, usluga i bespovratnih sredstava a propisuju sve korake u nabavi, od raspisivanja natječajne dokumentacije, sastavljanja odbora za ocjenjivanje i ocjenjivanja ponuda, do sklapanja ugovora i kasnijih izmjena koje za posljedicu mogu imati mijenjanje samih uvjeta nabave. Osim što propisuje procedure nabave, PRAG korisnicima nudi i obrasce koji se koriste kako bi se osigurali osnovni principi javne nabave.

Obveza poštivanja načela javne nabave EU (detaljno opisanih u PRAG-u) vrijedi i za korisnike bespovratnih sredstava, pri čemu su obveze definirane u grant ugovorima (aneks IV), a odnose se na nabavu opreme, radova i usluga financiranih iz proračuna grant ugovora (tzv. sekundarna javna nabava).

Tri osnovna načela koja korisnik grant ugovora mora poštovati unutar svojih nabava odnose se na tzv. opće principe, principe prihvatljivosti i pravila zajednička svim natječajnim procedurama.

Opći principi nabave traže od grant korisnika da dodijeli ugovor ekonomski najprihvatljivijoj ponudi u odnosu na kvalitetu, transparentno, bez izazivanje tržišne distorzije te bez sukoba interesa.

Principi prihvatljivosti definiraju prava sudjelovanja na natječajima po teritorijalnom pristupu (natječaj je otvoren svim pravnim i fizičkim osobama, pod jednakim uvjetima, iz EU 27 + EEA/zemlje kandidatkinje/ili zemlje korisnice IPA programa), temeljem podrijetla opreme (oprema mora potjecati iz EU 27 + EEA/zemlje kandidatkinje/ili zemlje korisnice IPA programa) te definiraju situacije u kojima se ponuda i/ili ponuditelj moraju automatski isključiti iz natječaja.

Pravila zajednička svim natječajnim procedurama uvjetuju da natječajna dokumentacija mora biti napisana u skladu s najboljom međunarodnom praksom, vrijeme predviđeno za dostavu ponuda mora biti dostatno dugo kako bi zainteresirani ponuditelji mogli pripremiti i dostaviti svoje ponude te propisuju broj članova odbora za ocjenjivanje (najmanje tri, a uvijek neparan broj) i njihovu kvalitetu – članovi moraju posjedovati tehnički i administrativni kapacitet dostatan za davanje mišljenja o ponudama. Odbor za ocjenjivanje mora razmotriti sve zahtjeve za sudjelovanjem u natječaju te ocijeniti i rangirati sve ponude koje se pokažu zadovoljavajuće, temeljeći svoju ocjenu na razlozima za odbijanjem ponuda/ponuditelja, u natječaju definiranim selekcijskim kriterijima i kriterijima za dodjelu natječaja.

Iako su navedena načela razmjerno jednostavna, osiguranje dokumentarnih dokaza o osnovnim principima javne nabave izuzetno je složen proces za korisnike koji se prvi put susreću s ovakvim postupcima. Vrlo je velika izvjesnost za pogrešku u procesu nabave, pri čemu nam je iskustvo drugih zemalja pokazalo da, uz nepoštivanje pravila vidljivosti, sekundarna nabava predstavlja najveći izvor nepravilnosti i povrata sredstava.
Korisnicima bespovratnih sredstava preporučuje se da temeljito istraže pravila nabave opisana u aneksu IV grant ugovora i upoznaju se s pravilima nabave na samom početku provedbe kako bi izbjegli nepravilnosti i s time povezan povrat sredstava.

 

[wpfilebase tag=file id=18 tpl=simple /]

Najnoviji članci iz iste kategorije