Europski parlament i Vijeće usuglasili se o Direktivi o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

ESG

Što je Direktiva o dužnoj pažnji

Direktivom o dužnoj pažnji utvrđuju se pravila o obvezama velikih poduzeća u pogledu stvarnih i potencijalnih negativnih učinaka na okoliš i ljudska prava za njihov poslovni lanac aktivnosti koji obuhvaća poslovne partnere poduzeća na početku lanca, i djelomično aktivnosti na kraju proizvodnog lanca, kao što su distribucija ili recikliranje.

Odbor stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije (COREPER) potvrdio je 15. ožujka 2024. godine konačni tekst prijedloga Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (CSDDD – Direktiva EU o dužnoj pažnji za održivo poslovanje), koji je Europska komisija podnijela Europskom parlamentu i Vijeću 23. veljače 2022. godine. Cilj ove Direktive je unaprijediti zaštitu okoliša i ljudskih prava u EU i diljem svijeta.

Direktiva također propisuje pravila o kaznama i građanskopravnoj odgovornosti za kršenje tih obveza. Traži se od poduzeća da usvoje plan kojim se osigurava usklađenost njihovog poslovnog modela i strategije s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama.

Na koga se primjenjuje Direktiva

Direktiva se primjenjuje na velika poduzeća s više od 500 zaposlenika i neto prometom na svjetskoj razini većim od 150 milijuna eura. Za poduzeća izvan EU primjenjivat će se ako tri godine od stupanja na snagu direktive ostvare neto promet veći od 150 milijuna eura u EU.

EK će morati objaviti popis poduzeća izvan EU koja su obuhvaćena područjem primjene direktive.

Financijske usluge privremeno su isključene iz područja primjene direktive, uz mogućnost kasnijeg preispitivanja za moguće buduće uključivanje financijskog sektora na kraju proizvodnog lanca na temelju dostatne procjene učinka.

Kazne za kršenje Direktive

Direktiva obuhvaća odredbe koje se odnose na obvezu velikih poduzeća da donesu i provedu plan tranzicije za ublažavanje klimatskih promjena. Kao krajnju mjeru, poduzeća koja utvrde da neki od njihovih poslovnih partnera svojim djelovanjem negativno utječu na okoliš ili ljudska prava morat će okončati te poslovne odnose ako se ti učinci ne mogu spriječiti ili okončati.

Za poduzeća koja ne plate novčane kazne koje su im izrečene u slučaju kršenja direktive, obuhvaćeno je nekoliko mjera za izdavanje sudskog naloga i njime se u obzir uzima promet poduzeća radi izricanja novčanih kazni (tj. najmanje 5 % neto prometa poduzeća). Direktiva uvodi obvezu smislene suradnje, uključujući dijalog i savjetovanje s pogođenim dionicima, kao jednu od mjera postupka dužne pažnje.

Također, utvrđuje se da bi se usklađenost s Direktivom o dužnoj pažnji za održivo poslovanje mogla smatrati kriterijem za dodjelu ugovora o javnoj nabavi i koncesija.

Više o ovoj temi govoriti će se na 6. Međunarodnoj konferenciji o javnoj nabavi 23. i 24. svibnja 2024. u Opatiji

Najnoviji članci iz iste kategorije