PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Izazovi upravljanjanja provedbom projekta novozaposlenog voditelja

Na čelu projektnog tima odgovornog za provedbu projektnih aktivnosti je voditelj projekta (Project Manager) čiji zadaci uključuju: raspodjelu posla članovima projektnog tima, organizaciju i koordinaciju projektnih aktivnosti, vođenje sastanaka te održavanje suradnje s projektnim partnerima i suradnicima.

read more

Što svaki projekt mora imati? (dio 1)

Vrlo često pitanje potencijalnih prijavitelja na bespovratna sredstva financirana sredstvima EU jest: Što moj projekt treba imati? Da bi odgovorili na ovo pitanje, potrebno je ići korak unatrag i krenuti od samog početka razumijevanja procesa prijave projektnih ideja.

read more

Alati za izradu analize dionika – SWOT analiza

Najčešći alati kojima se služi prilikom izrade analize dionika su izrada matrice analize dionika, SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji) i Vennovi dijagrami. Prilikom korištenja bilo kojeg od navedenih alata, kvaliteta dobivenih informacija bit će značajno određena procesom prikupljanja informacija.

read more

Završna vanjska evaluacija EU projekta

Prioritet svake evaluacije projekta je poticanje promjena i daljnjih poboljšanja. Prema tome, i sam cilj završne evaluacije je definiranje rezultate ili zaključaka projekta, te davanje preporuka koje se mogu praktično upotrijebiti za modificiranje dizajna i poboljšanje provedbe budućih projekata.

read more

Održivost projekta

Značajan naglasak unutar kvalitativnih kriterija za ocjenjivanje odnosno pri odabiru projekata za financiranje stavljen je na utjecaj projekta izvan kruga projektnih partnera i na konkretne planove širenja i korištenja projektnih rezultata – poznatih pod pojmom „Održivost“.

read more