PJR Educa ®

Kome je PJR Educa namijenjena?

Svima koji žele znati više o sustavu fondova – pojedincima, institucijama, ustanovama, organizacijama civilnog društva i tvrtkama koje sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili pak onima koji to tek žele postići.

PJR Educa izlazi jednom mjesečno, a šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte.

Sve brojeve objavljujemo na našoj Internet stranici.

Primajte PJR Educu direktno u vaš eMail sandučić

PJR EDUCA namijenjena je svima koji žele znati više o sustavu EU fondova, pojedincima i svim vrstama organizacija, koje već sudjeluju u sustavu EU fondova kroz pripremu i provedbu razvojnih projekata ili tek žele početi sudjelovati.

PJR EDUCA izlazi 9 puta godišnje i šaljemo ju na Vašu adresu elektroničke pošte, a sve teme objavljujemo na našoj Internet stranici.

PJR EDUCA rezultat je dugogodišnjeg iskustva, specijalizacije i znanja PJR tima u području sustava EU fondova, kao i stalnog praktičnog usavršavanja u temama europskih projekata. Ništa manje bitno, Educa je pokrenuta iz želje za prenošenjem tog znanja.

U 2011. godini započeli smo sa pisanjem i prenošenjem znanja i iskustva, a teme koje pokrivamo odnose se na cjelokupni sustav EU fondova, pripremu i provedbu projekata, prepoznavanje prilika u natječajima i razna druga probrana bitna područja.

PJR EDUCA nije obavijesni bilten koji ima za cilj informirati širu javnost, već niz edukativnih tekstova koji trebaju prenijeti specifična znanja i potaknuti usavršavanje u ovom području.

PJR Educa ® publikacije

PJR Educa®

PJR Educa®

PJR Educa®

Relevantnost projekta

Predstavlja temelj na kojem se izrađuje projektni prijedlog. Odgovori na pitanja proizlaze direktno iz primjene različitih alata analiza u procesu identifikacije projekta. Korištenje analiza omogućit će jednostavnije strukturiranje teksta te jasno i koherentno prezentiranje projektne ideje. Relevantnost projekta sadrži 4 grupe pitanja.

read more

Pristup logičkog okvira: prednosti i nedostaci

Pristup logičkog okvira (eng. Logical Framework Approach, u daljnjem tekstu LFA) posjeduje središnju ulogu u planiranju i upravljanju razvojnim projektima i programima posljednjih 20 godina. Pristup je postao glavni alat u planiranju, praćenju i evaluaciji projekata. Iako se koristi i potiče od strane najvećih donatorskih organizacija, predmet je brojnih kritika u pogledu teorijske osnove i načina na koje se primjenjuje u praksi.

read more

Izazovi upravljanjanja provedbom projekta novozaposlenog voditelja

Na čelu projektnog tima odgovornog za provedbu projektnih aktivnosti je voditelj projekta (Project Manager) čiji zadaci uključuju: raspodjelu posla članovima projektnog tima, organizaciju i koordinaciju projektnih aktivnosti, vođenje sastanaka te održavanje suradnje s projektnim partnerima i suradnicima.

read more

Što svaki projekt mora imati? (dio 1)

Vrlo često pitanje potencijalnih prijavitelja na bespovratna sredstva financirana sredstvima EU jest: Što moj projekt treba imati? Da bi odgovorili na ovo pitanje, potrebno je ići korak unatrag i krenuti od samog početka razumijevanja procesa prijave projektnih ideja.

read more

Alati za izradu analize dionika – SWOT analiza

Najčešći alati kojima se služi prilikom izrade analize dionika su izrada matrice analize dionika, SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji) i Vennovi dijagrami. Prilikom korištenja bilo kojeg od navedenih alata, kvaliteta dobivenih informacija bit će značajno određena procesom prikupljanja informacija.

read more