O ISTRAŽIVANJU

Istraživanje je dio je projekta „Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini“ koji se financira sredstvima IPA 2012 programa Europske unije, a koji su proveli Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,  uz tehničku pomoć zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Algebra d.o.o. i Pučko otvoreno učilište Algebra. Izvor objave je stranica www.strukturnifondovi.hr.

Dugoročni očekivani rezultat je veći broj prijavljenih projekata i veći iznos iskorištenih EU sredstava na regionalnoj i lokalnoj razini.

KRATKE INFORMACIJE

 

U istraživanju je sudjelovalo oko 500 različitih organizacija, što je uključivalo regionalne koordinatore, jedinice lokalne i regionalne samouprave, tijela javne  vlasti i korisnike bespovratnih sredstava poput udruga, poduzeća i tijela javne vlasti.
Uzorak ispitanika predstavlja više od 30% korisnika EU fondova.
Ispitivali su se kapaciteti organizacija u svim fazama EU projekta.
Područja koja su identificirana istraživanjem kao najčešće prepreke u provedbi projekta su:
  • administracija
  • postupci nabave na projektima
  • financijsko upravljanje