Zakon o poticanju ulaganja – potencijalne izmjene

Poduzetnici u Hrvatskoj, temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15, 25/18, 114/18, 32/20, 20/21), mogu ostvariti potpore za investicijske projekte u:

 • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
 • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
 • aktivnostima poslovne podrške i
 • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

 

Zbog primjene nove karte regionalnih potpora, koju Europska komisija tek treba odobriti, očekujemo da bi se od 1. siječnja 2022. godine promijenio intenzitet potpora, sukladno podjeli Hrvatske na četiri regije.

Najveće promjene očekuju se za velike poduzetnike na području Grada Zagreba, koji će po novom regionalnu potporu moći koristiti za početno ulaganje u novu ekonomsku djelatnost.

Nakon odobrenja prijedloga karte regionalnih potpora očekuju se sljedeće izmjene:

 

NUTS 2 regije

 

Očekivani intenzitet potpore %

Relativno povećanje u odnosu na sadašnji intenzitet %

 

Mala poduzeća

Srednja poduzeća

Velika poduzeća

 

Grad Zagreb

55%

45%

35%

+10 %

Panonska Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Sjeverna Hrvatska

70%

60%

50%

+25 %

Jadranska Hrvatska

60%

50%

40%

+15 %

Izvor: Prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027. godine s podjelom Hrvatske na četiri NUTS 2 regije

Tko se može prijaviti i kolika su ulaganja potrebna za ostvarenje poticaja?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji su obveznici poreza na dobit. Minimalno potrebno ulaganje za ostvarenje poticaja ovisi o veličini poduzetnika. Za mikro poduzetnike to je 50.000,00 eura i otvaranje 3 novih radnih mjesta, dok je za ostale (male, srednje i velike) to ulaganje u iznosu od 150.000,00 eura i otvaranje 5 novih radnih mjesta. Za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera minimalno ulaganje iznosi 50.000,00 eura, uz uvjet otvaranja 10 novih radnih mjesta. Za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa predviđeno je ulaganje u iznosu od 500.000,00 eura, bez otvaranja novih radnih mjesta.

Ovisno o visini investicije i planiranom broju novozaposlenih prijavitelj može ostvariti potporu u vidu smanjenja obveze poreza na dobit od 50%, 75% ili 100% u maksimalnom periodu od 10 godina.

Zakonski definirane potpore uključuju:

 • Porezne potpore za mikropoduzetnike
 • Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike
 • Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 • Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja
 • Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
 • Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
 • Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
 • Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa

 

Tekst Zakona dostupan je na: https://www.zakon.hr/z/829/Zakon-o-poticanju-ulaganja.

Za sve informacije i pomoć pri prijavi za odobrenje statusa korisnika potpore Zakona o poticanju ulaganja ispunite Iskaz interesa ili nam se obratite na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije