ESIF zajam za obrtna sredstva

HAMAG-BICRO je 23.03.2020. g. objavio novi financijski instrument ESIF zajam za obrtna sredstva, za subjekte malog gospodarstva, uključujući novoosnovane subjekte.

Svrha zajma je financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika te modernizacija i proširenje već postojećeg poslovanja. Zajmom se također mogu financirati tekuće obveze koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima kao i zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Najniži iznos mikro zajmova u kunskoj protuvrijednosti iznosi minimalno 1.000,00 EUR, a maksimalno 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva. Rok otplate je od 1 do 3 godine, uključujući poček.

Ključne razlike u odnosu na prijašnji instrument su:

 • kamatna stopa iznosi od 0,5% – 1,0% (ovisno o stupnju razvijenosti županije),
 • poček do 12 mjeseci (ako je rok otplate minimalno 2 godine),
 • mogućnost podmirivanja računa nastalih do 3 mjeseca prije predaje zahtjeva za zajam,
 • pojednostavljena prijava.

 

Indeks razvijenosti Kamata
III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave- županija 1,0%
II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave- županija 0,75%
I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave- županija 0,5%

 

Financiraju se sljedeći troškovi:

 1. priprema proizvodnje
 2. sirovina i materijal,
 3. ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih,
 4. novo zapošljavanje,
 5. zakup poslovnog prostora,
 6. režijski troškovi,
 7. opći troškovi

 

Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva temeljem ovog Financijskog instrumenta sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine. Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.godine.

Ukoliko trebate pomoć s formuliranjem prijave te izradom projekcije Računa dobiti i gubitka i novčanog tijeka javite nam se na info@pjr.hr.

Najnoviji članci iz iste kategorije