ESIF zajam za obrtna sredstva

HAMAG-BICRO je 23.03.2020. g. objavio novi financijski instrument ESIF zajam za obrtna sredstva, za subjekte malog gospodarstva, uključujući novoosnovane subjekte.

Svrha zajma je financiranje trajnih obrtnih sredstava s ciljem omogućavanja bržeg rasta poslovanja i povećanja tržišnog udjela poduzetnika te modernizacija i proširenje već postojećeg poslovanja. Zajmom se također mogu financirati tekuće obveze koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima kao i zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Najniži iznos mikro zajmova u kunskoj protuvrijednosti iznosi minimalno 1.000,00 EUR, a maksimalno 25.000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva. Rok otplate je od 1 do 3 godine, uključujući poček.

Ključne razlike u odnosu na prijašnji instrument su:

 • kamatna stopa iznosi od 0,5% – 1,0% (ovisno o stupnju razvijenosti županije),
 • poček do 12 mjeseci (ako je rok otplate minimalno 2 godine),
 • mogućnost podmirivanja računa nastalih do 3 mjeseca prije predaje zahtjeva za zajam,
 • pojednostavljena prijava.

 

Indeks razvijenosti Kamata
III. i IV. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave- županija 1,0%
II. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave- županija 0,75%
I. skupina jedinica područne (regionalne) samouprave- županija 0,5%

 

Financiraju se sljedeći troškovi:

 1. priprema proizvodnje
 2. sirovina i materijal,
 3. ostali proizvodni troškovi, troškovi zaposlenih,
 4. novo zapošljavanje,
 5. zakup poslovnog prostora,
 6. režijski troškovi,
 7. opći troškovi

 

Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva temeljem ovog Financijskog instrumenta sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine. Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.godine.

Ukoliko trebate pomoć s formuliranjem prijave te izradom projekcije Računa dobiti i gubitka i novčanog tijeka javite nam se na info@pjr.hr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Konferencija javna nabava

Profesionalizacija javne nabave

Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Sudionici konferencije čut će primjere iz prakse javne nabave dviju država članica EU te razmijeniti iskustva s brojnim domaćim stručnjacima.

Pročitajte više »
Program izobrazbe u području javne nabave

Steknite certifikat u području javne nabave!

Program izobrazbe u području javne nabave obuhvaća pet dana i traje 50 nastavnih sati. Potvrda o odslušanom programu vrijedi 3 godine, kada je potrebno položiti ispit pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te steći certifikat u području javne nabave.

Pročitajte više »
Konferencija javna nabava

Koncept zelene javne nabave

Konferencija u Opatiji
Treća Međunarodna konferencija o javnoj nabavi održat će se u Opatiji će se od 20. do 21. svibnja 2021. godine. Organizator konferencije je Projekt jednako razvoj d.o.o.

Pročitajte više »