Zagrebačka županija: Edukacija o strukturnim fondovima

Na održanoj edukaciji o strukturnim fondovima djelatnici Zagrebačke županije upoznali su se sa strategijom Europa 2020, sa regionalnom/kohezijskom politikom EU i njenim instrumentima, sa funkcioniranjem sustava u Hrvatskoj te o drugim važnim informacijama o Programima unije, financijskom praćenju projekata te primjerima natječaja.

Najnoviji članci iz iste kategorije