Zagrebačka županija: Edukacija o strukturnim fondovima

Na održanoj edukaciji o strukturnim fondovima djelatnici Zagrebačke županije upoznali su se sa strategijom Europa 2020, sa regionalnom/kohezijskom politikom EU i njenim instrumentima, sa funkcioniranjem sustava u Hrvatskoj te o drugim važnim informacijama o Programima unije, financijskom praćenju projekata te primjerima natječaja.

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »

Grad Split

Ugovorom o pružanju intelektualne usluge za organizaciju internih radionica s ciljem jačanja kapaciteta korisnika ESI fondova Urbane aglomeracije Split održane su edukacije iz sljedećih područja:

Pročitajte više »