PrintFriendlyPrintEmailFacebookTwitterLinkedIn

Ciljevi dvodnevnog seminara bili su usvajanje načela javne nabave po PRAG-u, snalaženje u procesima EU javne nabave, upoznavanje procesa javne nabave, praktično usvajanje načina izrade natječajne dokumentacije i načina odabira ponude.