ICLEI- Pružanje aktivnosti obuke i materijala za obuku o zelenoj javnoj nabavi

U sklopu Ugovora o pružanju obrazovnih aktivnosti i materijalima za obuku o zelenoj javnoj nabavi (ZeJN) provedene su sljedeće aktivnosti:

  • Ažuriranje „EU GPP Training Toolkita“ (korisnik: Europska komisija)
  • Organizacija i izvršenje treninga o zelenoj javnoj nabavi za provoditelje postupaka javne nabave

Najnoviji članci iz iste kategorije