SI-MO-RA – Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije

PJR je za Razvojnu agenciju Sisačko-moslavačke županije održao niz seminara. Prvi je bio uvodni seminar o Strukturnim i kohezijskom fondu, u okviru kojeg je održana i radionica pripreme projekata za strukturne fondove. Sljedeći seminar bio je posvećen PCM-u, dok se posljednji bavio javnom nabavom u EU projektima i razlikama Zakona o javnoj nabavi, PRAG-u i Pravilniku o javnoj nabavi za organizacije koje nisu obveznici ZoJN.

Najnoviji članci iz iste kategorije