Uvod u strukturne fondove i Kohezijski fond; Programi Unije; Javna nabava

Kroz tri modula stručnog seminara organiziranog od strane PJR-a na poziv Razvojne agencije Zadarske županije, polaznici su se upoznali sa konceptom strukturnih fondova i kohezijskim fondom te sustavom financiranja projekata i sustavom dodjele bespovratnih sredstava kroz strukturne fondove. Kroz drugi modul predstavljeni su programi Unije u kojima sudjeluje Republika Hrvatska te su polaznici upoznati sa načinom pristupanja i sudjelovanja u Programima Unije. U trodnevnoj edukaciji o javnoj nabavi obrađena su načela javne nabave, ključni pojmovi i koncepti javne nabave, te ključni dokumenti. Stručni seminar je za djelatnike Agencije financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“.

Najnoviji članci iz iste kategorije