RBA: Osnove EU fondova i projekata

PJR je za djelatnike Raiffeisenbank Austria d.d organizirao jednodnevnu edukaciju o osnovama EU fondova i projekata. Djelatnici su se upoznali pobliže sa sustavom provedbe EU projekata, vrstama programa i projekata, vidjeli su nekoliko primjera projekata i upoznali se s projektnim ciklusom, projektnom dokumentacijom, kriterijima za odabir i dodjelu ugovora,saznali su koje su najčešće pogreške te su dobili vrijedne savjete za izradu projekata.

Najnoviji članci iz iste kategorije