RBA: Osnove EU fondova i projekata

PJR je za djelatnike Raiffeisenbank Austria d.d organizirao jednodnevnu edukaciju o osnovama EU fondova i projekata. Djelatnici su se upoznali pobliže sa sustavom provedbe EU projekata, vrstama programa i projekata, vidjeli su nekoliko primjera projekata i upoznali se s projektnim ciklusom, projektnom dokumentacijom, kriterijima za odabir i dodjelu ugovora,saznali su koje su najčešće pogreške te su dobili vrijedne savjete za izradu projekata.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Najnoviji članci iz iste kategorije

Hrvatske vode

U sklopu Ugovora o konzultantskim uslugama poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje  EU projektima Hrvatskih voda kao PT2, GRUPA 1: Edukacija voditelja projekata i djelatnika

Pročitajte više »