Strateško planiranje na razini JLP(R)S u 2020. godini

Kako bi stvorila kvalitetniji i jasnije definiran sustav strateškog planiranja, RH je tijekom posljednjih godina donijela nekoliko zakona, propisa i strateških dokumenata koji navedeno reguliraju.

Među njima možemo naglasiti Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH (NN 123/17; u daljnjem tekstu: Zakon), koji donosi nove akte strateškog planiranja te jasnu podjelu akata temeljem 2 kriterija: prema roku važenja i prema sadržajnom obuhvatu.

U akte strateškog planiranja od značaja za jedinica lokalne i regionalne samouprave (JLRS), sukladno članku 22. Zakona, spadaju (1) planovi razvoja JLRS i (2) provedbeni programi JLRS. Planovi razvoja prema roku važenja spadaju u srednjoročne akte strateškog planiranja koji se izrađuju i donose za razdoblje od 5 – 10 godina, dok provedbeni programi spadaju u kategoriju kratkoročnih akata strateškog planiranja, koji se izrađuju i donose za razdoblje od 1 – 5 godina.

Planovi razvoja JLRS

Članci 23. i 25. Zakona koji definiraju planove razvoja JLRS stupili su na snagu 1. siječnja 2019. godine, čime je počela zakonska obveza izrade akata strateškog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini sukladno novim zakonskim odredbama. Planove razvoja JLRS moraju donijeti 6 mjeseci prije isteka važenja županijskih razvojnih strategija i strategija razvoja urbanih područja koje su trenutno na snazi.

Provedbeni programi JLRS

Provedbeni programi JLRS su kratkoročni akti strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva planova razvoja JLRS i poveznicu s proračunom JLRS. Provedbeni programi donose se do 120 dana od dana stupanja na dužnost izvršnog tijela JLRS i vrijede za taj mandat. Tijela zadužena za izradu provedbenih programa dužna su primjenjivati odredbe ovoga Zakona od 1. siječnja 2020., odnosno na provedbene programe koji se pripremaju za razdoblje važenja od 1. siječnja 2021. Iako se razvoj pojedinog JLS treba uklopiti u Plan razvoja na županijskoj razini, kako bi se to uklapanje kvalitetnije napravilo, preporuča se JLS-ovima i njihovim povezanim društvima i organizacijama, da izrade svoje analize, podloge, provedbene programe i akcijske planove.

Najnoviji članci iz iste kategorije