Što nam donosi novo financijsko razdoblje?

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.4.1″]

Početkom svibnja Europska komisija je prihvatila prijedlog novog financijskog plana za razdoblje 2021.-2027. Razdoblje donosi mnoge promjene koje je Komisija predložila nakon većeg broja akcija, uključujući i javna savjetovanja koja su bila dostupna svim državljanima Unije. Ključna stavka novog financijskog razdoblja je administrativno pojednostavljivanje sustava na kojem će se raditi. Na razini cijele EU prijedlog regulative donosi budžet za EFRR (Europski fond za regionalni razvoj) i KF (Kohezijski fond) u iznosu od 273 milijarde EUR.

 

Konzultacije s dionicima

Europska komisija provela je online konzultacije o kohezijskoj politici od 10. siječnja do 9. ožujka. Konzultacije su provedene putem upitnika koji je bio dostupan svim državljanima Unije. Kao najvažniji izazov kohezijske politike čak 94% ispitanika navelo je „smanjenje regionalnih razlika“, uz to je 91% ispitanika navelo kako su vrlo važni „smanjenje nezaposlenosti, kvaliteta posla i mobilnost radne snage“ i „promocija socijalne inkluzije i borba protiv siromaštva“. Kao do sada najbolje pokrivene izazove EU ispitanici su naveli „razvoj istraživanja i inovacija“ uz bok s „teritorijalnom suradnjom“. Gotovo 76% ispitanika izjasnilo se kako EU fondovi doprinose razvitku Unije. Za čak 86% ispitanika najveća zapreka kod EU fondova je kompleksnost procedura nakon čega slijede revizija i kontrola postupaka, te sa 60% nedostatak fleksibilnosti kada dođe do nepredviđenih okolnosti. Kako bi se sustav pojednostavio više od 90% ispitanika navelo je da pravila mora biti manje te da moraju biti jasnija i kraća. Kako se navodi u prijedlogu regulative, Europska komisija:

 • nastavlja s fokusom na rješavanje regionalnih razlika diljem Europe
 • nastavlja i povećava tematsku usmjerenost na pametan rast kroz strategije pametne specijalizacije i nisko-ugljičnog i kružnog gospodarstva
 • održava potporu međuregionalnoj suradnji, te proširuje fokus prema pametnoj specijalizaciji
 • promovira lokalni razvoj utemeljen na integriranim teritorijalnim i lokalnim strategijama i potiče održivi urbani razvoj i izgradnju kapaciteta u ovom području.

Dodatno Uredba o zajedničkim odredbama će napraviti okvir za EFRR i Kohezijski fond kako bi se:

 • pojednostavile kompleksne procedure povezane s EFRR-om i KF-om
 • povećala fleksibilnost odgovora na izazove
 • uskladila pravila između različitih EU fondova.

 

Procjena utjecaja

Predložena regulativa navodi kako će ekonomska procjena utjecaja biti jasnija tek kada bude poznata odluka o financijskim omotnicama i alokacijskim mehanizmima. Opcije se vode sa smanjenjem budžeta od 7%, do čega je moguće doći kroz tri prijedloga:

 1. smanjenje budžeta na cijelom području
 2. smanjenje doprinosa razvijenijim područjima
 • zadržavanje poticaja u ključnim područjima (tematski fokusi) i smanjenje poticaja u drugim tematskim područjima.

Komisija kao preferiranu opciju ističe zadržavanje poticaja u ključnim područjima (tematski fokusi) i smanjenje poticaja u drugim tematskim područjima.

Najveći izazovi s kojima se susreće Unija kao što su globalizacija, ekonomska transformacija, tranzicija, niska razina ugljika i kružno gospodarstvo, izazovi okoliša, migracije, džepovi urbanog siromaštva samo su neki koji pogađaju i razvijenije dijelove. Investicije EU-a nisu samo potrebne, već su i znak solidarnosti koja je jedan od temelja ideje o Europskoj uniji.

 

Specifični ciljevi i opseg potpora za EFRR i KF

Europski fond za regionalni razvoj će poticati sljedeće specifične ciljeve:

 • „pametnija Europa“ – kroz poticanje inovacija i pametnu ekonomsku transformaciju“ (PO1)
 • „zelenija Europa s niskom razinom ugljika“ – kroz poticanje čiste i pravedne energetske tranzicije, zelena i plava ulaganja, kružno gospodarstvo, klimatske prilagodbe te prevencija rizika i menadžmenta (PO2)
 • povezanija Europa – kroz povećanje mobilnosti i regionalne informacijsko-komunikacijske povezanosti (PO3)
 • socijalnija Europa – implementacija Europskog stupa socijalnih prava (PO4)
 • Europa bliža građanima – kroz poticanje održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i lokalnih inicijativa (PO5).

 

Opseg potpore EFRR-a će uključivati: investiranje u infrastrukturu, investiranje u pristup uslugama, u proizvodna ulaganja za MSP-ove, u opremu, softvere i nematerijalnu imovinu, u informacije, komunikacije, studije, networking, suradnju, izmjenu iskustava i aktivnosti uključujući klastere te tehničku pomoć.

 

Kohezijski fond će poticati specifične ciljeve PO2, te dio PO3. Opseg potpore koji će pokrivati Kohezijski fond uključivat će: investiranje u okoliš, uključujući investiranja u održivi razvoj i energiju koji predstavljaju prednosti za okoliš, investicije u TEN-T (transeuropske transportne veze) i tehničku pomoć.

 

Konačno, prijedlog regulative također donosi i popis svega što EFRR i KF neće poticati:

 • izgradnju ili razgradnju nuklearnih elektrana
 • duhansku industriju
 • poduzetnike u poteškoćama
 • investiranje u zračne luke
 • investiranje u odlaganje otpada na odlagalištima
 • investiranje u pogone za obradu preostalog smeća
 • investicije povezane s proizvodnjom, preradom, distribucijom, pohranom ili izgaranjem fosilnih goriva
 • investiranje u širokopojasnu infrastrukturu u područjima u kojima postoje dvije ili više širokopojasnih mreža jednake kategorije
 • financiranje kupnje vozila za korištenje u željezničkom prometu.

Nakon što se zajednički dogovore i usvoje, pravila korištenja fondova postaju obvezujuća za sve države članice. Nastavno na usvajanje zajedničkog okvira, svaka članica za novo financijsko razdoblje priprema vlastite ciljeve i izrađuje vlastite programske dokumente te potpisuje partnerski sporazum s Europskom unijom za korištenje sredstava u periodu 2021-2027.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Najnoviji članci iz iste kategorije